Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

TIC Nitra – rekapitulujeme rok 2020

Čo sa nám podarilo v roku 2020 (TIC Nitra – rekapitulujeme rok 2020)

Pandémia COVID-19 ovplyvnila fungovanie prevádzky TIC Nitra. V mesiacoch marec, apríl, máj, november a december sme fungovali v obmedzenom režime, kedy prevádzka slúžila úplne alebo čiastočne ako infocentrum. Poskytovali sme informácie záujemcom telefonicky alebo mailom. Cestovné obmedzenia počas roka ovplyvnili aj počet zahraničných turistov v TIC Nitra, spolu ich bolo 803 z celkového počtu 6717 návštevníkov prevádzky. Najsilnejšie boli mesiace júl a august. Služby TIC Nitra využilo v roku 2020 spolu 10634 záujemcov.
V roku 2020 sme poskytli sprievodcovské služby 870 záujemcom prevažne v slovenskom jazyku. Ako novinku sme do našej ponuky zaradili prehliadky „Like a local - ži ako miestny“, kde miestni nadšenci nevšednou formou predstavili autentické miesta s koncentráciou kreativity, umenia, kultúry a prírody. Išlo o prehliadky Po stopách nitrianskej secesie s Peťom, Strašidelné záhady Nitry s Marekom, štafetová prehliadka Putujeme Nitrou, Tajomné zákutia Zoborských vrchov, cykloprehliadka Nitry, Tríbeč a jeho tajomstvá na bicykli, Nitra detskými očami s Leom, Farebná krása dekoračných kameňov v uliciach Nitry a prehliadka Zoborského kláštora s pátrom Filipom.
Začiatkom júla 2020 sme spustili mobilnú geolokačnú aplikáciu Cesty mladého Corgoňa. Vzťahuje sa k téme Nitra na siedmich pahorkoch a je dostupná v slovenskom, anglickom jazyku a nitránčine. Za 1 mesiac od spustenia hry sme zaznamenali 450 inštalácií, 290 aktívnych užívateľov a odovzdali sme 50 dekrétov k hre. K prehliadkam a k aplikácii boli vyrobené aj propagačné zážitkové videá Cesta na hrad s Leom, Zoborské vrchy s Peťom a zážitkové video k aplikácii v nitránčine.
Pokračovali sme v osádzaní informačných tabúľ – označníkov lokalít, začiatkom roka boli osadené na Martinskom vrchu a autobusovej stanici. Taktiež bol vyrobený označník lokality o Zobore a Zoborskom kláštore a informatívne tabule pred Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor. Vo výzve na poskytovanie dotácií pre oblasť cestovného ruchu bolo podporených 5 projektov.
Od začiatku júla 2020 sa stal TIC Nitra 1. INFOBODOM Cyrilometodskej cesty na Slovensku.
TIC Nitra sa zapojil do organizovania podujatí: Nitra, milá Nitra, Leto na Zoborskom kláštore, oslavy Svetového dňa cestovného ruchu a dobrovoľníckej akcie „Naše mesto“ cez Nadáciu Pontis na Zoborskom kláštore.
Kritické mesiace sme využili na tvorbu nových propagačných materiálov. Do našej ponuky tlačených materiálov pribudli 2 brožúry v slovenskej a anglickej verzii Víkend v Nitre, S batohom po nitrianskych kopcoch, vznikla detská skladačka Nitra pre deti a leták Zahraj sa s Corgoníkom.
V roku 2020 bola vypracovaná Stratégia rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021-2030, autorkou návrhovej časti je Zuzana Palenčíková z UKF v Nitre. V spolupráci s Ivonou Fraňovou, prezidentkou Asociácie informačných centier Slovenska sme koncom roka začali s prípravou „Manuálu vnútorného systému kvality destinačného manažmentu v Nitre“. A práve pani Fraňovú sme požiadali o jej postrehy k dopadu pandémie COVID-19 na informačné centrá v ďalšom príspevku.

Alena Pivarčiová a Lucia Juhásová
TIC Nitra

 

 

COVID–19: OHROZENIE I PRÍLEŽITOSŤ PRE TIC 

Nikto z nás nepochybuje o tom, že jedným zo sektorov, ktorý počas koronakrízy utrpel najväčšie škody, je cestovný ruch. Napriek tomu, že sa prijalo viacero opatrení, ako aj balíky na jeho oživenie, nikto z nás si nevie predstaviť, nakoľko budú tieto opatrenia účinné a či  pomôžu reštartovať jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví svetovej ekonomiky. Bude do budúcnosti dôležité, ako sa jednotlivé subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu vysporiadajú s touto krízovou situáciou a nakoľko budú mať chuť a silu spolupracovať na reštarte v spoločnom záujme.

Pre turistické informačné centrá, ktoré realizujú svoje služby na základe spoločenskej objednávky bezplatne a komerčné služby poskytujú v nižšej miere, je situácia spojená s pandémiou ešte komplikovanejšia. Preto bolo dôležité, že pomocnú ruku im ako prvá podala profesijná organizácia Asociácia informačných centier Slovenska (AiCES), ktorá od začiatku obhajovala nielen záujmy informačných centier, ktoré sú jej členmi, ale snažila sa pre všetkých nastavovať aj spravodlivé pravidlá podpory.

Prvá vlna pandémie v marci minulého roka zasiahla asociáciu vo fáze prípravy školení a 2. ročníka súťaže popularity pre turistické informačné centrá. Po prvom šoku sme sa snažili zorientovať v neprehľadnej a pre nás novej situácii, s ktorou sme nemali žiadnu skúsenosť, a pomerne rýchlo sme prešli na operatívu vo virtuálnom priestore. Po uzavretí prevádzok sa nám ako prvé podarilo preniesť do online formy školenia pre pracovníkov informačných centier, a tak sa nám podarilo vzdelávať v internetových zručnostiach týchto ľudí priamo doma alebo v uzatvorených prevádzkach, pri splnení všetkých bezpečnostných opatrení. Členovia Správnej a Dozornej rady AiCES začali od apríla 2020 fungovať ako dobrovoľný krízový štáb pre turistické informačné centrá a to z toho dôvodu, že v prvých opatreniach pre cestovný ruch neboli informačné centrá nikde uvedené. Dôležité preto bolo začať intenzívne komunikovať so Sekciou pre cestovný ruch MDV SR a s RÚVZ a vysvetľovať a presviedčať, že popri hoteloch a reštauráciách sú informačné centrá rovnako dôležité a dokážu aj pri uzatvorených prevádzkach návštevníkom poskytovať dôležité informácie online, a udržiavať tak integrovaný informačný systém Slovenska aktuálny.

Skutočnosť, že zriaďovatelia TIC majú najrôznejšie organizačné formy, bola predpokladom pre vypracovanie postupov na riešenie krízovej  situácie v informačných centrách, na vypracovanie krízových plánov a dokumentov, potrebných na vybavenie a označenie ich prevádzok a na usmernenia pre návštevníkov danej destinácie. Na základe našich zisťovaní dôsledkov z prvej vlny sme začali spoločne s ministerstvom dopravy nastavovať podmienky štátnej pomoci pre turistické informačné centrá, čo sa nám aj podarilo a dnes si môžu informačné centrá priebežne žiadať pomoc od štátu.

Devastujúca kríza nám odhaľuje problémy a nedostatky v organizačnej schéme cestovného ruchu na Slovensku, snahou asociácie je preto participovať nielen na tvorbe novej legislatívy, ale i pri vytváraní rovnocenných podmienok pre spoluprácu a partnerstvo všetkých subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu na Slovensku.

Dúfam, že všetky ohrozenia vyplývajúce z celosvetovej pandémie dokážeme spoločne premeniť na nové príležitosti pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. 

 PaedDr. Ivona Fraňová, PhD., 
prezidentka, Asociácia informačných centier Slovenska