Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dražovce (Náučný chodník Zoborské vrchy)

Na návrší čnejúcom sa ďaleko do rovín kedysi zaplavovaného územia rieky Nitry, stojí akoby na stráži cesty do Nitry kostol sv.Michala Archanjela. Ranokresťanskí stavitelia vyberali pre kostoly miesta s osobitou atmosférou. Dnes takým miestam hovoríme “génius loci” - duch miesta.  
Kostolík bol postavený z lomového kameňa v prvej polovici 11. storočia s postupnými  úpravami v 12. a 13. storočí. Starobylá románska stavba je neobyčajne krásna svojím jednoduchým tvarom. Má malú obdĺžnikovú loď, polkruhovú apsidu a malé románske okienka. Archeologický výskum potvrdil,že v stredoveku patrila ku kostolu ešte jedna pomerne veľká prístavba, z ktorej už nie sú zachované viditeľné zvyšky. Pre historickú hodnotu bol kostolík použitý ako predloha na rube päťdesiatkorunovej bankovky. V okolí kostolíka bolo pohrebisko.Archeológmi bolo preskúmaných 447 hrobov z 11. - 17. storočia z predpokladaného celkového počtu 650 hrobov.
Pri pohľade na sever je vidieť nápadne strmý zalesnený svah v blízkosti okrajového zlomu, ktorým pohorie Tribeč strmo klesá do Podunajskej nížiny a v okolí Šale je už v hĺbke 2 km pod povrchom.Stojíme teda na začiatku pohoria Tribeč, ktoré sa severovýchodným smerom postupne dvíha a tvorí Zoborské vrchy.  Návršie, na ktorom stojí kostolík končí v opustenom kameňolome, ktoré patrí k najstaším v okolí Nitry. Ako dôležitý geologický odkryv bol v roku 1994 navrhnutý na vyhlásenie za chránené územie.K zaujímavostiam patria dobre odkryté horniny z obdobia druhohôr, presnejšie jury. Približne pred 204 miliónmi rokov sa tu rozlievalo plytké more. Vieme to podľa
skamenelých živočíchov - ľalioviek, ramenonožcov, lastúrnikov a živočíšnych hubiek. 
Dnes sú súčasťou hornín - vápencov,bridlíc a rohovcov.Počas celého obdobia jury,ktoré
trvalo 74 miliónov rokov sa proces usadzovania týchto hornín niekoľkokrát opakoval a
pokračoval aj v období kriedy.Pôvodne vodorovne uložené vrstvy podľahli tlakom, ktoré ich naklonili a poprehýbali.Ľahko sa o tom presvedčíme na skalnej vyhliadke pod kostolíkom, na ktorej nieto jediného rovného miesta. Človek sa na nich neubráni pocitu,že sa aj s nimi zrúti dolu svahom.
Ochranu alebo aspoň viac úcty k neživej prírode by si zaslúžili pseudokrasové jaskyne, ktoré nájdeme v malom kameňolome pri chodníčku schádzajúcom od kostolíka do Dražoviec. Najväčšia dutina je dlhá 7,5 m, široká 4 m a vysoká 2 m. Darmo by sme tu hľadali krasovú výzdobu - jaskyne vznikli pravdepodobne umelo pri ťažbe kameňa.

Do cieľa vedľajšej trasy NCH sa dostaneme tak, že sa vrátime k smerovníku Barohať, odkiaľ pokračujeme po zelenej značke do Dražoviec.

 

⏩ Virtuálna realita Dražovský kostolík ⏪

⏩ Virtuálna realita Zoborský kláštor ⏪

⏩ Virtuálna realita Zoborská lesostep ⏪

⏩ Virtuálna realita Zobor ⏪

 


dražovce

 

dražovce_mapka