Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

projekt Obnova historického náučného chodníka Hradisko Zobor

Cieľom ďalšieho projektu  podporeného z dotácií za oblasť cestovného ruchu bola obnova historického náučného chodníka Hradisko Zobor. V rámci  projektu  sa vyčistila trasa chodníka, vytvorilo sa nové značenie, obnovili sa informačné tabule, zmodernizovala sa web stránka www.hradiskozobor.sk a vyhotovil sa stručný sprievodca.

Obnova informačných tabúľ priniesla viac obrázkov a textov v slovenskom aj anglickom jazyku, texty sa rozšírili o nové poznatky z archeologického výskumu Hradiska Zobor, ktoré neboli doposiaľ publikované v takejto podobe. Zmodernizovaná web stránka www.hradiskozobor.sk je prehľadnejšia a obsahuje nové informácie a ľahší prístup k  získaným poznatkom.

Stručný sprievodca v tlačenej a aj PDF forme posilnil propagáciu tejto významnej národnej kultúrnej pamiatky a je k dispozícii aj návštevníkom v TIC Nitra. Prínosom projektu je aj podpora pešej turistiky Zoborských vrchov.

V teréne pracovalo pravidelne 11 ľudí a odpracovalo sa približne 120 hodín, pri ďalších aktivitách súvisiacich s projektom pracovalo 12 dobrovoľníkov a odpracovalo sa 250 hodín.

Čistenie a obnova značenia trasy bude prebiehať aj v najbližších rokoch, aby sa historický chodník udržiaval a plnohodnotne slúžil návštevníkom Zoborských vrchov. Členovia občianskeho združenie Hradisko Zobor spolupracovali pri príprave projektu Náučný chodník Zoborské vrchy a aj vďaka tejto participácii sa aktivity vzájomne prepojili a prinášajú záujemcom ucelené informácie a zážitok z turistiky. Viac info o projekte na www.hradiskozobor.sk alebo www.nitra.eu.

Alena Pivarčiová, TIC Nitra