Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

TICadlovo

Turistické informačné centrum v Nitre v záujme rozširovania ponuky a skvalitňovania služieb vytvorilo návrh nového vnútorného usporiadania priestoru  a tak vznikla možnosť pre vytvorenie zóny TICadlovo, ktorá je priamo prepojená s prevádzkou centra. Cieľom vytvorenia zóny je taktiež zvyšovanie návštevnosti a predĺženie času stráveného v TICu zážitkovou formou.

TICadlovo plní dve funkcie. Pre individuálnych návštevníkov to je interaktívno oddychová zóna.  Pre organizované detské kolektívy to je interaktívno – edukatívna zóna, ktorá ponúka deťom, malým školským kolektívom, rodinám s deťmi možnosť spoznať Nitru na 7 pahorkoch interaktívnou formou a  priblížiť pamiatky, atrakcie a zaujímavosti v meste v súlade s prioritou poskytovania služieb family friendly. TIC Nitra sa tak opäť vracia k regionálnemu vzdelávaniu detí. 

TICadlovo je pre verejnosť otvorené od 20. februára 2023.

Objavte s nami Interaktívno – edukatívnu zónu TICadlovo, priamo u nás v Turistickom informačnom centre Nitra, Štefánikova 1.

Zóna je otvorená: 
16. september – 14. jún: pondelok-piatok od 10.00 do 15.00 h; 
 
15. jún - 15. september: pondelok-piatok od 9.00 do 17.00 h,  
sobota od 11.00 do 17.00 h.

Zóna je otvorená pre individuálnych návštevníkov a pre organizované skupiny.

Súčasťou organizovaného vstupu je komentovaná prehliadka, v prípadne väčšieho počtu detí doplnená aj o kreatívne dielničky.

Vstupné: bezplatne pre individuálnych návštevníkov.
Pre organizované skupiny s komentovanou prehliadkou 1 € / osoba.
Maximálna kapacita v jednej časti je 14 detí a 1 dospelý
(1.časť: interaktívno-edukatívna zóna, 2. časť: kreatívna dielnička).

Termín je možné dohodnúť osobne, telefonicky na tel. 037 7410 906 alebo e-mailom: info@nitra.sk, v rámci otváracích hodín TIC.

 

TICadlovo_2024_2

 

Hradené z dotácie NSK - cestovný ruch.

 

TIC Nitra vybudovaním zóny TICadlovo vytvára v súlade so Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021-2031  zaujímavú možnosť trávenia voľného času, ktorá prispeje k celoročnej ponuke zážitkových programov pre rodiny. Interaktívno - edukatívna zóna bude zároveň zaradená do vzdelávacích programov pre vzdelávanie materských škôl a základných škôl zadefinovanou v Stratégii rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021-2031 ako aktivita: ,,Vytvoriť v spolupráci so ZŠ vzdelávacie programy v rámci predmetu “Regionálna výchova” so zameraním na edukatívne vychádzky, výlety, exkurzie o Nitre, besedy, súťaže a projektové vyučovanie s témou cestovný ruch.“ 

Celkové náklady na realizáciu zóny v priebehu 2 rokov predstavujú 28 tisíc eur, z toho približne 3/4 výdavkov boli hradené z iných zdrojov (grantov a dotácií – Ministerstvo dopravy SR, Nitriansky samosprávny kraj, Mesta Nitry a z rozpočtu NOCR).

,,Ilustrátorky zo Zážitkových stien nakreslili, na základe konceptu od architektiek projektu, ilustrovanú mapu Nitry, ktorú tvorí 7 pahorkov. V zóne vieme pracovať s 10 - 15 člennými skupinami detí a zážitkovou interaktívnou formou ich sprevádzať dejinami Nitry, jej pamiatkami, legendami, ale napríklad aj ísť po stopách Cyrilometodskej cesty. TIC Nitra je zároveň od roku 2021 prvým infobodom na Cyrilo-metodskej ceste na Slovensku, preto bude našou snahou, aby aj táto  téma bola zaradená do regionálneho vzdelávania.

V zóne sa nachádzajú dotykové monitory s príbehmi a hrami, kde si deti otestujú, čo o Nitre vedia.  Hráme sa s kreslenými magnetkami, dopovedáme cez ne príbehy a deti prostredníctvom nich sami hľadajú čo v Nitre poznajú. Pre zónu pripravujeme aj edukatívne videá, ktoré budeme v rámci lektorovanej hodiny deťom premietať.“ TIC Nitra

TICadlovo – interaktívno edukatívnu zónu vytvorili:
Ideový tím TIC Nitra: Terézia Zaujecová, Alena Pivarčiová, Mariana Záturová

Autorky vizuálneho konceptu a interiéru: Ing. arch. Lívia Dulíková a Ing. arch. Lenka Kompasová 

Ilustrácie na stenách realizovali: Zážitkové steny - Ing. arch. Zuzana Kráľovičová / Illustrator and interior designer,  Ing. arch. Gabriela Chvostaľová / Sales manager and interior designer

Technická realizácia: Firma Drekon, Jozef Boledovič

,,Zadaním TIC bolo vytvoriť interaktívny priestor, kde by sme hravou formou priblížili zaujímavosti mesta Nitra, okolia a prírody nielen pre žiakov ZŠ, ale aj pre obyvateľov a návštevníkov všetkých vekových kategórií.

Prechodnú, málo využívanú a slabo osvetlenú miestnosť sme pretransformovali na multifunkčný, graficky aj motoricky stimulujúci priestor. Graficky upravené stenové prvky sú usporiadané po obvode miestnosti, čo umožnilo ponechať centrálny priestor pre workshopy a sedenie pri premietaní.

Téma „Nitra na 7 pahorkoch“, s ktorou TIC už niekoľko rokov pracuje, nám umožnila rozvinúť koncept „obkolesenia návštevníka Nitrou“ s použitím mapových podkladov. Sme presvedčené, že takto môžu  návštevníci lepšie porozumieť rozloženiu mesta v krajine a zlepší sa aj ich orientácia v meste. Ilustrácie hravou komiksovou formou nesú informácie o Nitre v rôznych výškových úrovniach vnímania.  Pre malé deti sú v spodnej úrovni pohyblivé a otáčacie prvky, väčšie deti majú možnosť pripevňovať tematické magnetky. Interaktívne monitory, hry, vtipné obrázky a texty nenásilnou formou učia deti o zaujímavých ľuďoch, legendách a zákutiach v Nitre.

Všetky prvky boli navrhnuté z prírodného materiálu, preglejky a masívneho dreva, príjemného na dotyk. Nádherné a vtipné ilustrácie zo „Zážitkové steny“, tlačené na preglejku veľkoplošnou tlačou, pomohli pozdvihnúť tento priestor na vyššiu úroveň,“ hovoria architektky Ing. arch. Lívia Dulíková a Ing. arch. Lenka Kompasová.

Realizácia zóny TICadlovo bola spolufinancovaná z dotácie Ministerstva dopravy SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Nitry a z rozpočtu Nitrianskej organizácie cestovného ruchu.

 

Povedali o nás : 

V Nitre otvorili interaktívne centrum za takmer 30-tisíc eur. Chcú vďaka nemu zviditeľniť pamiatky aj históriu - Regióny - Správy - Pravda

Otvorenie oddychovej zóny TICadlovo v Nitre (fotografie) - Fotka 1 z 18 - SITA.sk

V Nitre otvorili NOVÚ interaktívnu zónu: Deťom odhalí tajomstvá a pamiatky mesta (dnes24.sk)

Dejiny i zaujímavosti o Nitre interaktívnou formou rozpovie TICadlovo (teraz.sk)

Nová interaktívna zóna v Turistickom informačnom centre Nitra (nitralive.sk)

 

 

Video