Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Projekt Tak sme my

Zámerom projektu Ponitrianskeho múzea v Nitre „TAK SME MY“ bolo pripomenúť verejnosti a návštevníkom múzea 60. výročie svojho založenia a dôležitosť a význam tejto kultúrnej inštitúcie nielen na pôde mesta Nitry, ale aj v širšom regióne. Projekt pozostával zo 4 nasledovných okruhov:

Tak sme my – reprezentatívna výstava prezentujúca cestu dejinami Ponitrianskeho múzea v Nitre prostredníctvom akvizičnej a prezentačnej činnosti, ktoré múzeum realizovalo v období rokov 1962 – 2022. Poukazovala na  bohatstvo a rôznorodosť regionálnych artefaktov a na skutočnosť, že Ponitrianske múzeum v Nitre rešpektuje odkaz a snahu Nitranov započatú v 19. storočí, keby boli na pôde mesta zaznamenané prvé známky zbierkotvorných aktivít.

Nitranom o Nitre - cyklus prednášok  z regionálnej histórie  realizovaný v termíne od 23. júna do 6. októbra 2022.

História múzea v obrazoch – panelová výstava, ktorá spomínala na minulosť, zrod jednej z prvých expozícií múzea, prezentačné a kultúrno-spoločenské aktivity múzea, bývalých kolegov, a  to prostredníctvom  obrazového materiálu z fotoarchívu múzea.  Spomínanie bývalých pracovníkov múzea bolo zachytené aj prostredníctvom série podcastov vytvorených  pod názvom Tak sme my...,  https://www.muzeumnitra.sk/podcasty/ a Spotify kanáli.

Načo sú nám múzeá – výchovno-vzdelávací program pre deti a mládež o poslaní Ponitrianskeho múzea v Nitre v  spoločnosti, o  každodennej práci odborných pracovníkov, o ceste zbierkového predmetu od nadobudnutia až po prezentáciu vo vitríne.

Cieľom projektu „TAK SME MY“ bolo vytvoriť kompletnú štruktúru prezentačných platforiem  o regionálnej histórii založených na prezentačných aktivitách múzea  podporených  audiovizuálnymi produkciami, zážitkovými podujatiami pre laickú i odbornú, domácu aj zahraničnú verejnosť. Súčasťou projektu Tak sme my bola aj príprava a vydanie publikácií viažucich sa k regionálnej histórii,  a to:

a) brožúra Nitrianska maľovňa porcelánu, ktorá prináša poznatky a fotografický materiál ovýrobkoch nitrianskeho podniku - maľovne porcelánu. Maľovňa porcelánu pôsobila v Nitre na prelome 19. a 20.storočia a jej výrobky sú podnes  súčasťou zbierkového fondu múzea,

b) brožúra  Etuda o starej Nitre, ktorá prináša poznatky o odevnej kultúre v prostredí Nitry a jej okolia na prelome 19. a 20. storočia a zároveň dokumentuje novovytvorenú dlhodobú výstavu s identickým názvom.

Zuzana Vilčeková, Ponitrianske múzeum
Alena Pivarčiová, TIC Nitra