Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ponitrianske múzeum

Ponitrianske múzeum v Nitre je kultúrna inštitúcia fondového charakteru so zbierkotvorným, vedeckovýskumným, kultúrno-vzdelávacím a metodickým zameraním. V sieti slovenských múzeí sa radí medzi regionálne vlastivedné múzeá. Od 1. apríla 2002 je zriaďovateľom múzea Nitriansky samosprávny kraj.

Priamy predchodca Ponitrianskeho múzea – Nitrianske vlastivedné múzeum bolo zriadené v decembri 1962 a umiestnené do bývalého Veľkého seminára. Múzeum v Nitre nikdy nemalo vlastnú budovu a tento fakt veľmi nepriaznivo vplýval na celú jeho činnosť a spôsoboval aj jeho častú nefunkčnosť. Až v polovici sedemdesiatych rokov začalo plniť všetky svoje úlohy, keď bolo patrične personálne a technicky vybavené. Pracovníci múzea okrem vlastnej muzeálnej práce rozvíjali na tie časy netradičné aktivity. Snahou bolo nájsť a udržať si svojich návštevníkov a preniknúť do povedomia čo najširšieho okruhu záujemcov. Múzeum spolupracovalo so školami, krúžkami, neformálnymi skupinami a jednotlivcami, vytváralo priestor na prezentáciu pozoruhodných aktivít, ktoré inde nenašli miesto, alebo ich k tomu predurčovali historické priestory Veľkého seminára. Známe bolo Divadlo pod hradom, Galéria detskej výtvarnej tvorby, činnosť Nitrianskeho kvarteta, komorné koncerty, festival Cithara aediculae aj cykly prednášok.

Postupom času sa stala známou a hojne navštevovanou svojho času najkomplexnejšia archeologická expozícia na Slovensku. Využívali ju pedagógovia na vyučovacie hodiny, a to nielen z Nitry a okolia, ale z celého západného Slovenska. Populárne sa stali dni otvorených dverí s ukážkami muzeálnej práce i ľudových remesiel. Takýmito aktivitami sa Nitrianske múzeum zaradilo medzi priekopníkov moderného múzea. V roku 1990 sa múzeum presťahovalo do budovy bývalého mestského domu – radnice na Štefánikovej triede. Dnes Ponitrianske múzeum ako zariadenie vlastivedného typu realizuje svoju zbierkotvornú činnosť v oblasti botaniky, zoológie, archeológie, histórie, etnografie a numizmatiky.


Dlhodobé výstavy

Skvosty dávnovekého Slovenska - expozícia predstavuje vyše 2000 unikátnych archeologických nálezov od doby kamennej až po 18. storočie z územia celého Slovenska

Etuda o starej Nitre - odevná kultúra urbánneho prostredia Nitry a reálie Nitry z prelomu 19. a 20. storočia.

Nitrianska maľovňa porcelánu - v chodbových priestoroch sú prezentované výrobky Nitrianskej maľovne porcelánu – predovšetkým taniere s rôznymi motívmi z prelomu 19. a 20. storočia.

Bohatstvo predkov na dosah rúk - výstava prezentuje krátky prierez dejinami prostredníctvom výnimočných hmatateľných pamiatok pochádzajúcich zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre, ktoré svojím funkčným, ale častokrát aj umeleckým charakterom majú za úlohu priblížiť návštevníkom život a činnosť človeka v jednotlivých epochách od doby kamennej po novovek na území Nitrianskeho kraja.

 

Aktuálne výstavy:  www.muzeumnitra.sk

 

Ponitrianske múzeum, Štefánikova trieda 1,
Tel.: +421 (0) 37   651 00 00
e-mail:  info@muzeumnitra.sk
www.muzeumnitra.sk

 

Otváracie hodiny:
apríl - september
utorok - sobota od 9.00 do 17.00 h
Posledný vstup do múzea je 30 minút pred skončením otváracích hodín.

október - marec
pondelok - piatok od 9.00 do 17.00 h
Posledný vstup do múzea je 30 minút pred skončením otváracích hodín.

 

Vstupné na výstavy a expozície:
Jedna výstava / expozícia:
Plné:  4 €
Zľavnené:  3 €

Všetky výstavy / expozície:
Plné:  8 €
Zľavnené:  5 €

Skupinové vstupné (5 a viac osôb):
Jedna výstava / expozícia:  3 € / os.
Všetky výstavy / expozície:  5 € / os.

Rodinné vstupné (2 dospelí + 2/3 deti):
Jedna výstava / expozícia:  10 €
Všetky výstavy / expozície:  20 €

Celoročná vstupenka pre 2 osoby (všetky výstavy a expozície, platná pre všetky expozitúry, mimo programov múzejnej pedagogiky a mimo sprievodných podujatí):  30 €

Vstupné na sprievodné podujatia
Tvorivá dielňa, výchovno-vzdelávací program, prednáška a iné (podľa ponuky):  3 - 5 € - pokiaľ nie je uvedené inak

Zľavnené vstupné: dôchodcovia do 70 rokov, žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ, držitelia kariet ISIC, ITIC, EURO-26

Bezplatné vstupné: dôchodcovia nad 70 rokov, deti do 6 rokov, držitelia preukazu ZŤP a ZŤP-S, pedagogický dozor (1 osoba na 15 žiakov), držitelia preukazov Zväz múzeí na Slovensku, Asociace muzeí a galerií ČR, ICOM

Poplatok za fotografovanie, natáčanie videozáznamu (len na súkromné nekomerčné účely):  3 € / zariadenie

Fotografovanie / natáčanie videozáznamu pre komerčné účely: cena bude vykalkulovaná na základe vyplnenej žiadosti. Formulár žiadosti zašlite na mail: marketing@muzeumnitra.sk