Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Centrum voľného času Domino

CVČ Domino - ako školské výchovno-vzdelávacie zariadenie vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí, mládeže a rodičov. Svoju záujmovú výchovno-vzdelávaciu, rekreačnú činnosť realizuje v priebehu celého kalendárneho roku, vrátane školských prázdnin.

Deti a mládež v 60 záujmových krúžkoch, súboroch a kluboch  vypĺňajú zmysluplne voľný čas  nielen v budove CVČ Domino na Štefánikovej ulici 63 (v centre mesta), ale i v lokalite sídlisk Chrenová a Klokočina a rekreačnej oblasti Zobora. 

 

Prvá zmienka o budove súčasného CVČ Domina v Nitre na Štefánikovej ulici 63  je spojená s významným staviteľom Jánom Tomaschekom,  autorom budovy, ktorá bola postavená  pred druhou svetovou vojnou ako živnostenský  dom. Po znárodnení  roku 1948 budova  slúžila ako Dom armády.
Československá armáda v roku 1953 darovala budovu deťom a mládeži k záujmovej a príležitostnej činnosti s cieľom vytvorenia  Krajského  domu  pionierov a  mládeže.
Od roku 1992 zariadenia tohto typu boli premenované  na Centrá voľného času v rámci Slovenska.  11. 3. 1992  – bolo zariadenie slávnostne  premenované na Centrum voľného času Domino Nitra.
Náplň, obsah i rozsah činnosti sa s pribúdajúcimi rokmi  zmenili podľa spoločenskej potreby
a dopytu. Pamätníci si spomínajú na mnohé krúžky ako letecký modelár, železničný modelár, filmové štúdio mladých, ktoré reprezentovalo činnosť mládeže i v zahraničí. Hudobné, tanečné, spevácke skupiny účinkovali i na medzinárodných podujatiach detí a mládeže . Veľká sála budovy slúžila a slúži naďalej na kultúrne vystúpenia, súťaže, koncerty.

Centrum voľného času Domino, Štefánikova 63, tel. 037/652 43 25, cvcdomino@zoznam.sk, www.cvcdomino.com

Pobočky:
CVČ Chrenová, Topoľová 1
CVČ Na Hôrke, Na Hôrke 30, tel. 037/773 26 12
Klub turistiky Zobor, Morušova 2