Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Bohoslužby

Informácie o bohoslužbách, kostoloch a farnostiach Katolíckej cirkvi nájdete aj tu.

 

Rímskokatolícke bohoslužby:
Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma - Nitriansky hrad
pondelok - sobota 7.00; nedeľa 7.00, 9.00 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária
pondelok - sobota 6.30, 18.00 (v letnom období o 19.00 h),
nedeľa 7.00, 9.00, 10.30 (detská),

Kostol sv. Ladislava – Piaristi
pondelok - piatok 12.00 , 18.00
sobota: 7.00, 18.00
nedeľa: 8.00, 10.00, 11.15 (detská - len počas školského roka), 18.00

Kostol Navštívenia Panny Márie na Farskej ulici, Kláštor
pondelok - piatok 9.00, 16.15
sobota 16.15
nedeľa 6.00, 7.30, 9.00, 16.15

Kostol sv. Petra a Pavla, Františkáni
pondelok - piatok 6.30, 18.30,
sobota 7.00, 18.30,
nedeľa 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďarsky), 16.30(latinsky), 18.30
sviatok v deň prac. pokoja ako v nedeľu,
prikázané sviatky v pracovný deň 6.30, 12.00, 18.30, 19.30 (latinská)

Kostol sv. Gorazda, Klokočina
pondelok - sobota 6.30, 18.00
nedeľa 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 (pre rodiny s deťmi), 18.00

Kostol sv. Martina Chrenová
pondelok - sobota 7.00, 17.30,
nedeľa 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30 (s vešperami)

Kostol sv. Urbana, Zobor
utorok - sobota 18.00,
nedeľa 8.00, 9.30 (detská, počas školského roka), 11.00

Kostol sv. Urbana Čermáň
utorok, streda, piatok 18.00
sobota 8.00
nedeľa 8.00, 10.00

Kostol narodenia Panny Márie - Horné Krškany
piatok 17.00,
nedeľa 9.00,

Kostol sv. Ondreja – Dolné Krškany
pondelok,utorok, štvrtok, piatok 18.00, streda 7.00,s
sobota 7.00,
nedeľa 7.30, 10.30,

Kostol sv. Františka Xaverského, Dražovce
pondelok, streda, piatok 18.00, utorok 7.00,
štvrtok 7.00, sobota 7.00
nedeľa 8.00, 10.00,
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 10.00

Kostol sv. Petra a Pavla, Janíkovce
utorok - piatok 17.30, sobota 7.30

Kostol Všetkých svätých Kynek
piatok 18.00 (iba 1. piatok), nedeľa 9.00

Kostol sv. Cyrila a Metoda Mlynárce
utorok - sobota 18.00,
nedeľa 8.00, 10.30

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské Háje
streda 18.00
nedeľa 11.00

Kostol sv. Imricha, Štitáre
nedeľa 9.30

Kaplnka Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej (fakultná nemocnica), Špitálska 6
pondelok - piatok 15.30,
sobota 10.30,nedeľa 10.30

Kaplnka Najsvätejšej Trojice (Šindolka, ružové sestry), Drážovská 15
pondelok - sobota 6.45, nedeľa 8.00

Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily (Šindolka, vincentky), Oravská 10
pondelok - štvrtok 6.00, piatok 18.00,
sobota 7.00, nedeľa 9.00

Kaplnka Panny Márie, Matky Spasiteľa (salvatoriáni), Nitrianska ul.
pondelok, streda, piatok, sobota 8.00, utorok a štvrtok 18.00,
nedeľa 9.00

Kaplnka sv. Michala Archanjela, Farská ul.
nedeľa 10.00

Kaplnka sv. Andreja Svorada (nemocnica Zobor), Kláštorská ul.
streda 15.15, piatok 15.15 (iba 1. piatok),
nedeľa 10.30

Kaplnka sv. Bernadety (hospic), Chrenovská 22
streda, piatok, nedeľa 16.00

Kaplnka sv. Františka Saleského (Effeta), Samova 4
nedeľa 16.00 (pre nepočujúcich, okrem prázdnin)

Kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča (stacionár), Špitálska 13
pondelok - piatok 12.00, nedeľa 20.00,
sviatok v deň prac. pokoja 20.00,
sviatok v prac. deň 12.00

 

Starokatolícka cirkev na Slovensku:
nedeľa 9.00 h v Kaplnke sv. Gorazda na Chrenovskej ul. 15

 

Gréckokatolícke bohoslužby:
Kostol sv. Štefana, Párovská 2, www.grkatnr.sk
nedeľa 10.00

 

Evanjelické bohoslužby:
Evanjelický kostol Ducha Svätého, Sládkovičova 12, www.ecavnr.sk
nedeľa 10.00 h

 

Reformovaná kresťanská cirkev
nedeľa 9.30 h v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi (kalvínsky) na Ulici Fraňa Mojtu 10

 

Cirkev adventistov siedmeho dňa
sobota 9.45 h v modlitebni za kostolom na Ulici Fraňa Mojtu č. 10, www.casd.sk, nitra.casd.sk

 

Cirkev bratská
nedeľa 10.00, na Kráľovskej ulici 1,  www.cbnr.sk

 

Kresťanský zbor
nedeľa 9.30, 16.00, utorok 18.30
Dom Kresťanského zboru, Podzámska 17, www.kz-nitra.sk

 

Apoštolská cirkev Kristus mestu
MediaHaus, Mozaika, Fraňa Mojtu 18, www.kristusmestu.sk
bohoslužby: nedeľa 10.00

 

Kresťanské centrum OÁZA, SLOVO ŽIVOTA NITRA
Mariánska dolina 14 (pod Kalváriou), www.slovozivotanitra.sk
Bohoslužby: nedeľa 10.00