Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kvíz Významné osobnosti

 • JUDr. Janko Jesenský bol advokát, župan a spisovateľ. Práve v čase jeho županského pôsobenia v Nitre nastala, podľa literárnej histórie, v jeho tvorbe výrazná tvorivá odmlka. Avšak jeho básnická a prozaická tvorba sa po ukončení "županstva" v tridsiatych rokoch zaradila do hlavného prúdu literárneho vývinu.
 • František Mojto Ako prvú spracoval Názornú čítanku a cvičebnicu slovenského jazyka (1923) a Šlabikár (1923), pre učiteľov vydal Návod k novému šlabikáru. Roku 1928 vyšiel jeho Nový abecedár, o dva roky neskôr Vlasť a svet, zemepis pre 6. ročník. V roku 1932 v spolupráci s J. Schulzom vydal učebnicu Naša reč I. - VI. V roku 1940 vyšli jeho Hviezdičky - čítanka pre prvý ročník ľudových škôl.
  (Informácie sú čerpané z knihy Významné osobnosti Nitry, str. 101-102).
 • Ján Damborský pôsobil v Nitre ako župný archivár a pedagóg.
 • Schurmann ako jediný slovenský maliar svojím dielom nadviazal na „monetovský impresionizmus“. Maľoval hlavne portréty a figurálne kompozície. V Paríži sa mladý umelec zoznámil so slávnym Claudom Monetom a často spolu maľovali v Monetovej záhrade, ale aj v plenéri okolo Giverny.
  Schurmann počas svojho pobytu v nitrianskom prostredí a okolí čerpal mnoho námetov na svoje diela. Jedným z nich bola aj veľkoplošná kompozícia s názvom "Dražovčanky" (Nitrianska galéria, O -65, 1928, olej, plátno, 190x236 cm). Obraz zobrazoval tri ženy v slávnostnom dražovskom kroji, jednu vešticu - starenku vykladajúcu budúcnosť kartami dvom mladým devám, držiacim v rukách modlitebné knižky.
 • Akad. maliar Edmund Massányi bol všestranný maliar, ovládal techniku nástennej maľby a reštaurátorstva. V rodnej Nitry pokryl klenbu piaristického kostola freskami s námetmi z cyrilo-metodskej, veľkomoravskej histórie, v hradnej katedrále zreštauroval vojnou poškodené Galiartiho fresky, vytvoril aj vlastné, pričom, na jednej zakomponoval aj svoj portrét, vo františkánskom kostole vytvoril oltárny obraz s postavami sv. Petra a Pavla.
 • Jozef Elemír Mészáros - akademický sochár, grafik, rytec, umelecký zlatník a kovotepec. Odborné výtvarné vzdelanie získal v Budapešti, v Nemecku a v Ríme. Tvoril sochy, cirkevné predmety, umelecké plakety s rozličnou tematikou a úžitkové predmety zo striebra. Bol popredným členom nitrianskeho výtvarného okruhu.Jozef Elemír Mészáros v tridsiatych rokoch minulého storočia vytvoril kamenné reliefy krížovej cesty, ktoré sú umiestnené na fasáde barokovej kaplnka sv. Michala, stojacej Na vŕšku v Nitre.
 • Jozef Rosinský, hudobný skladateľ, pedagóg, regenschori. V roku 1926 prišiel do Nitry a ostal jej verný do konca svojho života (12.11.1973). Je po ňom pomenovaná Základná umelecká škola na Vajanského ulici.
 • Karol Cobori bol starostom mesta Nitra v rokoch 1919 - 1928.
 • V druhej polovici 19. storočia sa priekopníkom vodoliečby v Európe stal Nemec Sebastian Kneipp. Svojich klientov v záujme zachovania zdravia otužoval vodou. Využíval na to prírodnú vodu, aj rôzne vaňové kúpele, no používal aj zábaly a bylinkové procedúry. Svojimi metódami dosahoval veľmi dobré výsledky. Jedným z jeho žiakov bol František Mitterbauer. Hostinský František Mitterbauer na Zobore poskytovať Kneippovu vodoliečbu od roku 1898. Oboznámil sa s výnimočnou kvalitou vody zo zoborského jazierka, v Budapešti si dal urobiť jej rozbor a začal ňou liečiť Kneippovou metódou. Záujem bol veľký, a preto v blízkosti jazierka postavil hostinec, ktorý neskôr prestaval na penzión. Bol to prvý liečebný ústav na svahoch Zobora. Niekoľko rokov prosperoval, pretože Mitterbauer svojimi liečebnými postupmi dosahoval veľmi dobré výsledky. Viedenský vodoliečiteľ dr. Schotter ich po preštudovaní nazval prívlastkom „á la Zobor“. Publikoval ich vo viacerých odborných časopisoch, čím spropagoval zoborské jazierko ako atrakciu aj za hranicami Rakúsko-uhorskej monarchie. V roku 1909 však penzión z finančných dôvodov zatvorili. (z materiálov V.Libanta)
 • Július Gisser bol organizátorom nitrianskeho športu, venoval sa šermu a plávaniu. V roku 1868 vybudoval na Číneši prvé kúpalisko v Nitre. Na kúpalisku sa v lete dalo plávať a člnkovať, v zime korčuľovať. Možno mu prisúdiť aj priekopnícku činnosť v organizovaní detských rekreačných táborov v prírode.