TIC Nitra
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kalendár udalostí

September 2020

Meno
23. september 2020

Meno

Miesto: Divadlo A. Bagara

v Štúdiu - Divadlo A. Bagara, Svätoplukovo nám. 4,  www.dab.sk Brilantná francúzska konverzačná komédia s výborne napísanými dialógmi predstavuje priateľov patriacich k vyššej strednej vrstve Paríža, ktorých deklarované liberálne postoje predsa len narazia na spoločenské predsudky a stereotypy. A je otázne, či ostanú priateľmi aj po takejto spoločnej večeri... Vstupné 15 €, vzhľadom na epidemiologické opatrenia je výhodnejšie rezervovať vstupenky na tel. č. 037/6524872, 7721580.

Tvorivé dielne - sv. Ján Nepomucký
24. september 2020

Tvorivé dielne - sv. Ján Nepomucký

Miesto: Ponitrianske múzeum

o 10.00 a o 14.00 h, v priestoroch Ponitrianskeho múzea, Štefánikova 1, www.muzeumnitra.sk Tvorivé dielne hravou formou upevnia získané vedomosti o svätcovi, jeho atribútoch. Legendy, film a rozprávanie vdp. Ľubora Gála po stopách J. Nepomuckého priblížia život svätca. Súčasťou budú reštaurátorské práce výtvarných a sochárskych diel Jána Nepomuckého a bábkové predstavenie Mateja Šišku , ktoré predstaví bábky v sakrálnej a svetskej úlohe v histórii. Účasť na vzdelávacích programoch je potrebné nahlásiť telefonicky 037/6510000, alebo e-mailom: marketing@muzeumnitra.sk V rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020.

Priebeh obnovy Vily K
24. september 2020

Priebeh obnovy Vily K

Miesto: Kmeťkova 22

vo Vile K, Kmeťkova 22 (vila Kollmannovcov), NKP s prioritou obnovy Komentovaná prehliadka funkcionalistickej vily arch. Oskara Singera pred komplexnou obnovou - Ing. arch. Zuzana Kramárová, KPÚ Nitra V rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020.

Bod spojenia
24. september 2020

Bod spojenia

Miesto: Veľké Zálužie

v M´Art Print Galérii vo Veľkom Záluží Vernisáž fotografií holandského fotografa Eliho Dijkersa.

Verklikáreň
24. september 2020

Verklikáreň

Miesto: Synagóga

v Synagóge, ul. Pri Synagóge, www.nitrafest.sk Koncert verklikárov. Vstup voľný. V rámci podujatia Divadelná Nitra 2020.

Svetový deň cestovného ruchu
25. - 28. september 2020

Svetový deň cestovného ruchu

Miesto: Nitra

Zážitkové prehliadky, výstavy, besedy a cestovateľské prednášky.

Verklikáreň
25. september 2020

Verklikáreň

Miesto: Kupecká ulica

na Kupeckej ulici,   www.nitrafest.sk Koncert verklikárov. Vstup voľný. V rámci podujatia Divadelná Nitra 2020.

Darujem ti tulipán
25. september 2020

Darujem ti tulipán

Miesto: Synagóga a námestie

v Synagóge a na Svätoplukovom námestí, www.nitrafest.sk Výtvarný a hudobný workshop pre deti so zrakovým postihnutím a vidiace deti +  bubnovačka s Thierrym Ebamom V rámci podujatia Divadelná Nitra 2020.

Gašpariáda
25. september 2020

Gašpariáda

Miesto: Svätoplukovo námestie

na Svätoplukovom námestí, www.nitrafest.sk Séria bábkových predstavení pre deti. V rámci podujatia Divadelná Nitra 2020.

koncert Genius Locci
25. september 2020

koncert Genius Locci

Miesto: Svätoplukovo námestie

na Svätoplukovom námestí, www.nitrafest.sk V rámci podujatia Divadelná Nitra 2020.

Pozorovanie oblohy vo hvezdárni a prednáška
25. september 2020

Pozorovanie oblohy vo hvezdárni a prednáška

Miesto: Nitrianska hvezdáreň

v Krajskom osvetovom stredisku, Fatranská 3, www.kosnr.sk o 18.00 h   prednáška Petra Poliaka "Bruselské atómium a planetárium o 19.15 h     pozorovanie oblohy vstupné 1 €, vrátane prednášky  

Norma
25. september 2020

Norma

Miesto: Divadlo A. Bagara

vo Veľkej sále - Divadlo A. Bagara, Svätoplukovo nám. 4,  www.nitrafest.sk Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica, SLOVENSKO Divadlo z Pasáže je jediným slovenským profesionálnym divadlom, ktoré dlhodobo pracuje s mentálne a zdravotne znevýhodnenými hercami. Inscenácie, ktoré v ňom vznikajú, dávajú hlas vylúčeným skupinám, no zároveň spĺňajú kritériá umeleckej kvality. Kolektívne dielo v réžii Moniky Kováčovej skúma hranice normatívnosti, ktoré určuje väčšinová spoločnosť, a provokuje diváka nekompromisnou úprimnosťou, vďaka ktorej s humorom rozrušuje bariéru medzi „my“ a „oni“. Z dojímavých úvah a zo spontánnej tvorivosti sa rodí pohľad na to, čo pre hercov tohto divadla znamená byť (ne)normálny. Vstupné 8, 10 a 12 €, predaj vstupeniek: ONLINE na www.goout.net , V POKLADNICI festivalu od 7. septembra 2020 v budove Divadla Andreja Bagara v Nitre (vstup z námestia), v pracovné dni pondelok až piatok 15.00 – 17.00 h. V rámci podujatia Divadelná Nitra 2020.