1. Train Station 2: Stratégia Železničného Magnáta – 38 % hlasov
  2. Merge Poker – Solitaire Game – 19 % hlasov
  3. Cesty Mladého Corgoňa – 13 % hlasov