Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

COVID–19: Ohrozenie i príležitosť pre TIC

COVID–19: Ohrozenie i príležitosť pre TIC

Dopad pandémie

Nikto z nás nepochybuje o tom, že jedným zo sektorov, ktorý počas koronakrízy utrpel najväčšie škody, je cestovný ruch. Napriek tomu, že sa prijalo viacero opatrení, ako aj balíky na jeho oživenie, nikto z nás si nevie predstaviť, nakoľko budú tieto opatrenia účinné a či  pomôžu reštartovať jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví svetovej ekonomiky. Bude do budúcnosti dôležité, ako sa jednotlivé subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu vysporiadajú s touto krízovou situáciou a nakoľko budú mať chuť a silu spolupracovať na reštarte v spoločnom záujme.

Pre turistické informačné centrá, ktoré realizujú svoje služby na základe spoločenskej objednávky bezplatne a komerčné služby poskytujú v nižšej miere, je situácia spojená s pandémiou ešte komplikovanejšia. Preto bolo dôležité, že pomocnú ruku im ako prvá podala profesijná organizácia Asociácia informačných centier Slovenska (AiCES), ktorá od začiatku obhajovala nielen záujmy informačných centier, ktoré sú jej členmi, ale snažila sa pre všetkých nastavovať aj spravodlivé pravidlá podpory.

Prvá vlna pandémie v marci minulého roka zasiahla asociáciu vo fáze prípravy školení a 2. ročníka súťaže popularity pre turistické informačné centrá. Po prvom šoku sme sa snažili zorientovať v neprehľadnej a pre nás novej situácii, s ktorou sme nemali žiadnu skúsenosť, a pomerne rýchlo sme prešli na operatívu vo virtuálnom priestore. Po uzavretí prevádzok sa nám ako prvé podarilo preniesť do online formy školenia pre pracovníkov informačných centier, a tak sa nám podarilo vzdelávať v internetových zručnostiach týchto ľudí priamo doma alebo v uzatvorených prevádzkach, pri splnení všetkých bezpečnostných opatrení. Členovia Správnej a Dozornej rady AiCES začali od apríla 2020 fungovať ako dobrovoľný krízový štáb pre turistické informačné centrá a to z toho dôvodu, že v prvých opatreniach pre cestovný ruch neboli informačné centrá nikde uvedené. Dôležité preto bolo začať intenzívne komunikovať so Sekciou pre cestovný ruch MDV SR a s RÚVZ a vysvetľovať a presviedčať, že popri hoteloch a reštauráciách sú informačné centrá rovnako dôležité a dokážu aj pri uzatvorených prevádzkach návštevníkom poskytovať dôležité informácie online, a udržiavať tak integrovaný informačný systém Slovenska aktuálny.

Skutočnosť, že zriaďovatelia TIC majú najrôznejšie organizačné formy, bola predpokladom pre vypracovanie postupov na riešenie krízovej  situácie v informačných centrách, na vypracovanie krízových plánov a dokumentov, potrebných na vybavenie a označenie ich prevádzok a na usmernenia pre návštevníkov danej destinácie. Na základe našich zisťovaní dôsledkov z prvej vlny sme začali spoločne s ministerstvom dopravy nastavovať podmienky štátnej pomoci pre turistické informačné centrá, čo sa nám aj podarilo a dnes si môžu informačné centrá priebežne žiadať pomoc od štátu.

Devastujúca kríza nám odhaľuje problémy a nedostatky v organizačnej schéme cestovného ruchu na Slovensku, snahou asociácie je preto participovať nielen na tvorbe novej legislatívy, ale i pri vytváraní rovnocenných podmienok pre spoluprácu a partnerstvo všetkých subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu na Slovensku.

Dúfam, že všetky ohrozenia vyplývajúce z celosvetovej pandémie dokážeme spoločne premeniť na nové príležitosti pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. 

 

PaedDr. Ivona Fraňová, PhD., 
prezidentka, Asociácia informačných centier Slovenska