Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ďalšie smerovanie cestovného ruchu v meste Nitra

Ďalšie smerovanie cestovného ruchu v meste Nitra

.

Cestovný ruch ako voľnočasová aktivita sa stal fenoménom druhej polovice 20. storočia. Až do prepuknutia pandémie COVID-19 cestovný ruch globálne rástol a v poslednom „normálnom“ roku 2019 sa medzinárodného cestovného ruchu zúčastnilo neuveriteľných 1,461 miliardy turistov (UNWTO, 2020). V nadväznosti na medzinárodný cestovný ruch je potrebné dodať, že domáci cestovný ruch je v globálnom meradle ešte viac ako šesťkrát väčší a podľa odhadov Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO sa v roku 2018 uskutočnilo vo svete až 9 miliárd domácich turistických pobytov (minimálne s 1prenocovaním).

Cestovný ruch sa stal súčasťou nášho životného štandardu.  Cestovanie bez limitov sme brali ako samozrejmosť. Jediným limitom bol náš voľný čas vyjadrený počtom dní dovolenky a samozrejme naša peňaženka. S príchodom pandémie sa zo samozrejmosti stala vzácnosť. Krátku dovolenku po odznení prvej vlny pandémie, počas letných mesiacov roku 2020,  sme si mnohí dopriali najmä doma na Slovensku. Posledný rok nás všetkých prinútil prehodnotiť naše cestovateľské plány a túžby a venovať svoj voľný čas spoznávaniu našej krajiny,  potulkám v okolí svojho domova, prípadne v rámci okresu (aktuálne v závislosti od farby okresu podľa platného COVID automatu).

Pre mňa je cestovný ruch práca a koníček zároveň, od detských čias rada cestujem a spoznávam nové miesta. Počas prichádzajúcej 2. vlny pandémie som v spolupráci s TIC Nitra, Komisiou Mestského zastupiteľstva v Nitre pre cestovný ruch a miestny rozvoj  a ďalšími aktérmi cestovného ruchu v meste rozpracovala víziu a plán rozvoja cestovného ruchu v Nitre na obdobie rokov 2021-2031. Vzhľadom na súčasnú situáciu to bola skutočne poriadna výzva – cestovný ruch zažíva globálne bezprecedentný útlm a výhľady na slobodné cestovanie v blízkej budúcnosti sú veľmi nejasné, plné otáznikov. Napriek tomu je potrebné mať jasný smer, víziu – čo ponúkne mesto Nitra svojim obyvateľom a návštevníkom v roku 2031? Na čom môžeme budovať budúcnosť Nitry ako vyhľadávaného mesta pre oddych, zábavu, kultúrne, športové či spoločenské zážitky? Odpoveď sme našli rýchlo, na prvom mieste sú to ľudia – obyvatelia mesta, „Nitrančani“ telom a dušou, kreatívne a inšpiratívne osobnosti z minulosti, súčasnosti aj budúcnosti. Príroda, budovy, pamiatky – objekty – tvoria atraktívnu kulisu pre naše zážitky počas cestovania, ale atmosféru, správne vibrácie, nenútené povznesenie a dobrú náladu dávajú miestam ľudia, od nich záleží, ako vás miesto prijme, ako sa budete cítiť na dovolenke. Budúcnosť cestovného ruchu v Nitre preto spočíva v ľuďoch, ktorí tu budú žiť, pracovať, podnikať a vytvárať podmienky pre autentické zážitky z návštevy Nitry.

Mesto Nitra chce byť do roku 2031 vstupnou bránou do širšieho regiónu, má ambíciu stať sa známym mestom na mape európskeho kultúrneho cestovného ruchu, s významnou stopou v spoločnej európskej histórii s kresťanským odkazom. Budúcim návštevníkom Nitry ponúkne inšpiratívne zážitky v spojení  s jej obyvateľmi  - Nitra sa stane „mestom nápadov“, v ktorom Nitrančania – stáli aj dočasní – budú zdieľať (reálne aj virtuálne) s návštevníkmi svoje mesto na inšpiráciu pre ich ďalší život. 

Pre mnohých obyvateľov Slovenska je Nitra pekné mesto, ktoré stojí za návštevu. Dôvody sú rôzne, do prepuknutia pandémie takmer polovicu návštevníkov mesta viedli do Nitry rodinné väzby, návšteva príbuzných, priateľov a známych, ktorí v Nitre žijú, pracujú alebo študujú. Druhú významnú časť tvorili obchodní cestujúci, ktorí cestovali do Nitry za obchodom, školením, či na výstavu alebo veľtrh na výstavisku Agrokomplex. Tretiu najvýznamnejšiu skupinu tvorili kultúrni nadšenci, milovníci histórie a divadla. Nitru navštevovali tak domáci ako aj zahraniční návštevníci, predovšetkým z okolitých štátov – Českej republiky, Rakúska, Maďarska, či Ukrajiny.

S príchodom pandémie sa vzorec zmenil, zahraniční návštevníci sa vytratili, momentálne je mesto Nitra odkázané predovšetkým na svojich obyvateľov a návštevníkov z radov okolitých obcí v rámci okresu. Dokedy to tak bude, môžeme iba hádať. Či sa prikloníme k optimistom, realistom alebo pesimistom, jedno je isté – či už v priebehu pandémie počas prechodných uvoľnení alebo v post covidovom období sa cestovný ruch v meste Nitra zmení. Vplyvom pandémie badať v cestovateľských preferenciách obyvateľov Slovenska zmenu orientácie na aktívnejší pohyb/pobyt v prírode, intenzívnejšie zážitky v úzkom kruhu blízkych a známych osôb (rodina či priatelia), ktorým dôverujeme aj z hľadiska zdravotných rizík. Dominantnou sa stáva pešia turistika, cykloturistika, pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu, pod holým nebom, s jasným cieľom – vyhnúť sa možnej infekcii pri kontakte s cudzími ľuďmi.

Nitra je zelené mesto, ponúka nespočetne veľa pekných zákutí, kam sa oplatí pozrieť, či už po vlastných alebo na bicykli. V meste sa postupne buduje potrebná turistická infraštruktúra pre nové smerovanie cestovného ruchu, čomu nasvedčujú aj projektové a investičné zámery mesta na roky 2021-2031. Nitra možno bude hrdým nositeľom titulu Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026. Či sa tak stane, sa dozvieme na konci tohto roka. V najbližších rokoch budú pre cestovný ruch v Nitre kľúčoví domáci obyvatelia a ich rodiny, priatelia, ktorí za nimi pricestujú, ďalej cykloturisti a milovníci kultúry a histórie. Stratégia navrhuje využiť v Nitre atraktívne miesta a produkty, ktoré doteraz neboli  systematicky využité alebo koncipované do formy zážitku pre návštevníka (napr. sedem pahorkov). Spolu s ambíciou získať pre Nitru titul EHMK ide ruka v ruke dostať Nitru do širšieho povedomia Európanov, ktorí radi spoznávajú neopozerané mestské kultúrne destinácie. V tomto duchu stratégia počíta so sériou investičných a podporných marketingových opatrení, ktoré zmenia Nitru na modernú kultúrnu metropolu Slovenska a strednej Európy.

Zuzana Palenčíková,
autorka Stratégie rozvoja cestovného ruchu
v meste Nitra na roky 2021-2031