Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sondy do pokladov Zoborského kláštora

GALÉRIA
Sondy do pokladov Zoborského kláštora

18. časť

V rámci cyklu "Sondy do pokladov Zoborského kláštora" - Dvanásť storočí od založenia benediktínskeho kláštora pod Zoborom - postupne zverejňujeme príspevky, ktoré spracovali viacerí autori, pod manažovaním projektu pánom Jánom Kratochvílom, zakladateľom a dušou Zoborského skrášľovacieho spolku.


Spracované témy:

 1.  ⏩ Základ drevenej stavby postavenej v najstarších obdobiach vedci
  rámcovo datovali do 10. – 11. storočia ⏪

 2.  ⏩ Fragment architektonického článku s reliéfom z polovice 11. až
  polovice 12. storočia 

 3.  ⏩ Fragment románskej hlavice z 12.storočia 

 4.  ⏩ Kláštor sv. Hypolita - benediktíni 

 5.  ⏩ ,,Zoborské listiny“ z roku 1111 a 1113 sú najstaršie zachované
  písomnosti z územia Slovenska ⏪

 6.   ⏩ ,,Maurova legenda“ o živote sv. Andreja - Svorada a Beňadika 

 7.   ⏩  Strava zoborských mníchov  

 8.   ⏩ Zoborský kláštor sv. Hypolita - hodnoverné miesto ⏪

 9.   ⏩ Kostol sv. Michala v Dražovciach a Zoborský kláštor 

 10.   ⏩ Kamalduli 

 11.   ⏩ Architektúra kamaldulského kláštora sv. Jozefa v Nitre na Zobore ⏪

 12.   ⏩ Vodovod kamaldulského kláštora a využitie vody z prameňov sv. Svorada ⏪

 13. ⏩ Kláštorný kostol kamaldulského konventu ⏪

 14. ⏩ Architektúra mníšskych príbytkov kamaldulského kláštora sv. Jozefa v Nitre na Zobore ⏪

 15. ⏩ Prvý archeologický výskum Zoborského kláštora v roku 1942 ⏪

 16. ⏩ Archeologický výskum Zoborského kláštora v rokoch 1961–1962 ⏪

 17. ⏩ Archeologický výskum Zoborského kláštora v rokoch 2001-2003 ⏪

 


18. téma
Nálezy z „pivnice“ mníšskeho príbytku kamaldulského kláštora

V roku 2002 sa pri výskume jedného z mníšskych príbytkov (č. 9) podarilo získať súbor nálezov, ktorý možno označiť za výnimočný aj zo širšieho, nadregionálneho pohľadu. Súbor sa našiel v murovanom zahĺbenom priestore, ktorý sme v čase výskumu označovali ako pivnica. Podobné „pivnice“ odkryla už v roku 1942 Ľudmila Kraskovská v oboch vtedy skúmaných príbytkoch. Neskôr, podrobnejším štúdiom architektúry kamaldulského rádu, sme zistili, že sa jedná skôr o murovanú šachtu toalety, podobnú tým aké sa zachovali v kamaldulskom kláštore sv. Jána Nepomuckého v Majku.

Nálezy sa nachádzali v spodnej časti zásypu šachty. Okrem črepov a fragmentov keramiky, fragmentov ale aj takmer nepoškodených sklenených nádob, zásyp obsahoval tisíce väčšinou rybacích kostí (ich analýzu sme prezentovali v 7. diely nášho cyklu) a iné nálezy.

Súbor keramiky pozostáva zo 16 nádob používaných pri stolovaní ale aj výzdobe interiéru eremitky. Mnohé z nich možno na základe doterajšieho poznania novovekého keramického sortimentu zo slovenského nálezového prostredia označiť za ojedinelé, resp. výnimočne sa vyskytujúce tvary. Sú to napríklad kvetináče (4 ks), ktoré v doterajšom súvekom nálezovom fonde na Slovensku nemajú analógiu. Výnimočným exemplárom je kvetináč s imitáciou dvojice kovových okrúhlych úch. Kvetináče mohli slúžiť, tak ako v súčasnosti, na pestovanie okrasných rastlín, alebo si v nich mních pestoval pre vlastnú potrebu liečivé či iné byliny. Unikátnym nálezom je amfora, ktorá zrejme slúžila ako váza a súčasne aj ako hodnotný dekoračný predmet. Svojim vzhľadom sa podobá na pesudo-antické vázy aké sú zobrazené v našom prostredí napr. na renesančných kachliciach alebo nástenných maľbách. Zrejme zatiaľ jediný z tohto časového obdobia je exemplár keramického zelenou glazúrou poliateho keramického nočníka. K bežnej keramickej produkcii patria hrnčeky (3 ks). Zaujímavým nálezom je miniatúrny džbánik. Svojou profiláciou, celoplošným glazovaním i slimákovitým zatočením ucha sa však vymyká z bežnej masovej produkcie tohto typu nádoby. Takzvané „široké“ tvary keramiky (ich šírka je väčšia ako ich výška), zastupuje tanierovitá miska, polguľovité misky a fajansové šálky. Tanierovitá miska so zaobleným okrajom a vysokým okružím, je na vrstve bielej engoby zdobená transparentnou zelenou glazúrou. Polguľovité misky (3 ks), sa od bežnej „ľudovej“ produkcie líšia hlavne výskytom horizontálnych plastických držadiel (úch), vopred vytlačených v matriciach, ktoré hoci štylizovane, zobrazujú figurálne motívy – zrejme anjelov.  Najluxusnejšou zložkou v súbore sú jednoznačne dve fajansové šálky. Na vnútornej strane oboch šálok sú na bielej glazúre namaľované zelené venčeky rámujúce iniciály a letopočty EZ*1760*IS a EZ*1765. Iniciály „EZ“ označujú slovné spojenie Eremits Zoborensis, „zoborskí pustovníci“ a „IS“ grécke slovo ICHTIS - ryba, ktoré je začiatočnými písmenami slova Ježiš Kristus. 

Získaný súbor keramických a sklenených nádob spolu s ostatnými nálezmi svojou ucelenosťou veľmi plasticky dotvára obraz o sortimente predmetov používaných komunitou kamaldulských mníchov v priebehu 18. stor. 

RNDr. Mgr. Marián Samuel
                                                                                   Archeologický ústav SAV v Nitre

 

Text k obrázkom:
Obr. 1: Pôdorys mníšskeho príbytku (č. 9) kamaldulského kláštora s vyznačením polohy murovaného zahĺbeného priestoru, zrejme odpadovej šachty toalety. M. Samuel.

Obr. 2: Pohľad zo severu na „pivnicu“ mníšskeho príbytku č. 9. Foto: M. Samuel.

Obr. 3: Súbor keramických a sklenených nádob z pivnice mníšskeho príbytku č. 9. Foto: M. Samuel.

Obr. 4: Kvetináč. Pohľad zboku (a) a zospodu (b). Foto: M. Samuel.

Obr. 5 a,b: Kvetináč s dvomi uchami. Foto: M. Samuel.

Obr. 6. Kvetináč s imitáciou kovového ucha. Foto: M. Samuel.

Obr. 7: Hrnček. Foto: M. Samuel.

Obr. 8: Hrnček. Foto: M. Samuel.

Obr. 9: Hrnček. Foto: M. Samuel.

Obr. 10: Krčah. Foto: M. Samuel.

Obr. 11: Amfora. Foto: M. Samuel.

Obr. 12: Nočník. Foto: M. Samuel.

Obr. 13: Tanierovitá miska. Pohľad zhora (a) a zboku (b). Foto: M. Samuel.

Obr. 14: Polguľovitá misa. Foto: M. Samuel.

Obr. 15: Polguľovitá misa. Foto: M. Samuel.

Obr. 16: Polguľovitá misa. Foto: M. Samuel.

Obr. 17: Fajansová šálka s letopočtom 1760. Foto: M. Samuel.

Obr. 18: Fajansová šálka s letopočtom 1765. Foto: M. Samuel.

Obr. 19: Súbor sklenených nádob. Foto: M. Samuel.

 

M. Samuel – M. Čurný: Pottery from the cellar of a monastic dwelling at the Kamaldul monastery in Nitra –Zobor. Studies in post-medieval Archaeology 4, Praha : Archaia, 2010, s. 429–452.