Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podporené projekty z dotácií

GALÉRIA VIDEO
Podporené projekty z dotácií

Predstavujeme realizované projekty z dotácií za oblasť cestovného ruchu

 

Pandémia Covid-19 ovplyvnila vo veľkej miere oblasť cestovného ruchu v mestských destináciách, obmedzenia sa výrazne premietli v poklese počtu prenocovaní  a v návštevnosti kultúrnych inštitúcií a subjektov s prepojením na cestovný ruch. 

Viacerí poskytovatelia služieb museli transformovať svoju ponuku a prispôsobiť ju aktuálnej situácii a novovznikajúcim trendom. Novodobým fenoménom sa stáva udržateľný cestovný ruch a aktívne využívanie IT technológií v ponuke.

V rámci novej rubriky vám postupne predstavíme podporené projekty z dotácií za oblasť cestovného ruchu v roku 2021, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju cestovného ruchu v meste. Priority ako  zvyšovanie kvality a dostupnosť služieb v cestovnom ruchu s využitím najmodernejších technológií a aplikácií v službách CR, inovovaná ekologická ponuka turistických produktov, Nitra centrum kvalitných domácich a destinačných produktov, pútnický CR na  Cyrilometodskej kultúrnej ceste a Svätojakubskej ceste boli nastavené v súlade s novodobými trendmi a strategickými dokumentmi.

Za oblasť cestovného ruchu bolo podporených 7 projektov: 3D rozšírená realita kostola na Zoborskom kláštore, Zážitková mestská medáreň, Náučný chodník Zoborské vrchy, Obnova náučného chodníka Hradisko Zobor, Gajdošská izba, Nitrianske skautské dni a Otvorené pivnice – Jánske vína Bita. 

1. podporený projekt  realizácia Náučného chodníka Zoborské vrchy

2. podporený projekt Zážitková mestská medáreň

3. podporený projekt Obnova historického náučného chodníka Hradisko Zobor

4. podporený projekt Zoborský kláštor, 3D rozšírená realita kostola

5. podporený projekt Gajdošská izba

6. podporený projekt Jánske vína Bita

 

7. podporený projekt Nitrianske skautské dni

Posledný z podporených projektov „Nitrianske skautské dni“ sa v roku 2021 uskutočnil online v termíne od 24. do 25. septembra. Hlavným cieľom podujatia bolo účastníkom predstaviť rôzne kultúry, krajiny, regióny po celom svete, ale predovšetkým mesto  Nitra, rozvíjať predstavivosť, vedomosti a spoluprácu  účastníkov navzájom. V závislosti od cieľa sa odvíjali aj rôzne aktivity ako cestománie, worshopy, aktivity na mestskej hre a externe realizované natáčanie Vlogu o meste Nitra na tému: „Čo môže Nitra ponúknuť pre mladých“. Podujatie sa realizuje pravidelne, tento rok bolo ochudobnené o typické množstvo účastníkov. Prínosom projektu bolo priblíženie zvykov a tradícií a taktiež predstavenie mesta Nitry. Vlog sa zameral na tému „Čo môže Nitra ponúknuť pre mladých“ s cieľom osloviť predovšetkým mladú generáciu a študentov. Myšlienkou ďalšieho ročníka je realizácia podujatia vo forme stanového mestečka a  vložiť do podujatia ešte viac skautského ducha – pocit táborenie.

Alena Pivarčiová, TIC Nitra

Video