Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

TIC Nitra - rekapitulujeme rok 2022

TIC Nitra - rekapitulujeme rok 2022

Aktivity TIC Nitra v roku 2022

Pandémia Covid-19 ovplyvnila spotrebiteľské správanie a dopyt, bolo nevyhnutnosťou, aby cestovný ruch prešiel zmenou. Nový smer naznačuje udržateľnejší a zodpovednejší prístup. Udržateľnosť je dlhodobý a trvalý cieľ, predstavuje podporu rozvoja cestovného ruchu s ohľaduplným prístupom k životnému prostrediu a okoliu, týka sa udržateľnosti pamiatok, prevádzok, podujatí, aktivít a odráža sa v celkom prístupe a životnom štýle. Aj v rámci TIC Nitra sme premietli udržateľnosť do aktivít, vytvorili sme značku Udržateľná Nitra  s cieľom podporovať udržateľný mestský cestovný ruch v novej kvalite.

Zrušenie cestovných obmedzení  v roku 2022 ovplyvnilo návštevnosť TIC Nitra, z celkového počtu 6210 návštevníkov prevádzky bolo 989 zo zahraničia. Počet zahraničných návštevníkov sa zvýšil až o 250% oproti minulému roku.   Najsilnejšie boli mesiace jún, júl a august, služby TIC Nitra využilo spolu 8625 záujemcov.

V roku 2022 bolo odsprevádzaných 2098 záujemcov z toho 239 v cudzom jazyku, väčšina prehliadok bola v slovenskom jazyku. TIC Nitra zabezpečil 11 tematických bezplatných prehliadok „Potulky Nitrou pešo alebo na bicykli“, z toho 3 nové: Tajomstvá pravekej hory, Pramene a studničky Zobora a  Putovanie nočnou prírodou Zobora. Súčasťou programu „Leto na Zoborskom kláštore“ bolo 5 komentovaných prehliadok areálu Zoborského kláštora so sprievodcom.

Počet zobrazení web stránky www.nitra.eu predstavoval 137 938 zobrazení a stránku navštívilo spolu 34 765 návštevníkov.  Návštevníci zostali na webe v priemeru spolu 1,54 minút. Facebookový profil TIC mal na konci roku 2022 spolu  4996 sledovateľov, Instagram 737 sledovateľov. Newsletter pre záujemcov o novinky na web stránke využíva spolu 382 odberateľov. Mobilná aplikácia oNitre má vyše 100 návštevníkov.

Responzívny web www.mestovmeste.sk bol rozšírený o nový checkpoint, dopracovaná bola gamifikácia webu a bola vytvorené nové zobrazovanie.

Prevádzka TIC Nitra slúžila ako  kontaktné miesto  v prvých mesiacoch roku 2022 počas ukrajinskej utečeneckej krízy pri sprostredkovaní ubytovania, stravy a základných potrieb.

V rámci dotačnej schémy mesta pre oblasť cestovného ruchu bolo podporených 5 projektov: Tak sme my, Outdoor Ateliér v Botanickej záhrade, Včela medonosná, Exteriérová galéria dobových fotografií a Chmeľová Nitra.

Od roku 2020 je TIC Nitra infobodom na Cyrilometodskej ceste na Slovensku. Prezentácia cesty sa realizovala v rámci podujati Nitra, milá Nitra. Propagácia a promo Cyrilometodskej a Svätojakubskej cesty prebieha celoročne prostredníctvom webu, fb profilu, Instagramu a cez propagačné materiály umiestnené priamo v prevádzke TIC Nitra.    

S cieľom rozširovania a skvalitňovania služieb TIC Nitra bola vytvorená Interaktívno-edukatívna zóna TICadlovo v TIC Nitra pre cieľovú skupiny rodiny s deťmi a malé školské kolektívy. Súčasťou TICadlova sú originálne edukatívne zostavy, maľované zážitkové steny s edukatívnymi prvkami, 2 dotykové monitory vrátane interaktívnych hier, dataprojektor a hravé interiérové vybavenie.

TIC Nitra sa zapojil do organizovania a spoluorganizovania podujatí: Festival medu a regionálnych výrobkov v Botanickej záhrade, Nitra, milá Nitra, Leto na Zoborskom kláštore, oslavy Svetového dňa cestovného ruchu, Kláštorný beh ako 1. ročník putovného behu o pohár sv. Hypolita na Zoborskom kláštore.

Pod značkou Udržateľná Nitra boli realizované viaceré aktivity súvisiace s ekológiou, ochranou životného prostredia, separáciou a ohľaduplným a zodpovedným prístupom k okoliu: Čistenie Nitry na 7 pahorkov od apríla do  septembra 2022  s cca 100 dobrovoľníkmi (brehy rieky, vlaková, autobusová stanica, Rolfesova baňa Zobor),  Udržateľná Nitra v Botanickej záhrade v rámci Festivalu medu a regionálnych výrobkov, oslavy Svetového dňa cestovného ruchu v ekotéme, swap v Botanickej záhrade, Kosenie pod Zoborom v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu v Nitre, vianočný swap v TIC Nitra a nefinančná zbierka pre útulok Nitra.  Pri realizácii  projektu Udržateľná Nitra sme sieťovali partnerov v rámci cirkulárnej ekonomiky, odvysielaných bolo 8 častí podcastov Za udržateľnú Nitru, kde sa predstavili viacerí zástupcovia cirkulárnej mapy v meste. Vytlačený bol nový printový materiál na recyklovanom papieri „Zelená Nitra“, ktorého súčasťou je kreslená cirkulárna mapa a aktualizovali sme propagačný materiál „Nitra na siedmich pahorkoch“.

Taktiež sme sa zapojili do dobrovoľníckej akcie „Naše mesto“ cez Nadáciu Pontis na Zoborskom kláštore. Mesto Nitra sa prostredníctvom TIC Nitra zapojilo do medzinárodnej súťaže “Green destinations Top 100 stories” a získalo ocenenie Green Destinations Top 100 stories 2022 v kategórii Spolupracujúce komunity. 

S Kreatívnym centrom Nitra sme zrealizovali spoločný projekt „Srdce Nitry“, v rámci ktorého sme počas viacerých workshopov uháčkovali z odpadových materiálov komunitné dielo „Srdce Nitry“.

TIC Nitra spolupracoval pri príprave projektu a vybudovaní Feraty pod Zoborom, ktorá bola sprístupnená verejnosti 1. septembra 2022. K ferate bola spustená nová webová stránka ViaFerrataZobor.sk, ktorej  administráciu má v správe TIC Nitra.

V roku 2022 bola schválená  Mestským zastupiteľstvom v Nitre Stratégia rozvoja cestovného ruchu v meste Nitra na roky 2021-2031 po doplnení predpokladaných vplyvov na životné prostredie a enviromentálneho aspektu rozvoja cestovného ruchu.

Alena Pivarčiová, TIC Nitra