Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Aktivity v meste Nitra

 • Nitrianska galéria a Farebná galéria, Župné nám. 3, www.nitrianskagaleria.sk
  Dotkni sa výtvarného umenia!
  Haptická výstava, ktorú Nitrianska galéria pripravila pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov.
  Vstup zdarma.
  Otvorené:  utorok -piatok od 10.00 do 18.00 h, sobota-nedeľa od 13.00 do 18.00 h, počas sviatkov zatvorené

 • Na Vŕšku
  2. 9. 2023 od 10.00 do 18.00 h
  Kráľovská Nitra
  Oslava udelenia kráľovských výsad

 • Synagóga, Ul. Pri Synagóge
  2. 9. 2023 o 18.00 h
  Európsky deň židovskej kultúry v Nitre
  Vzdanie holdu kultúre, ktorá spája a nepozná hranice.
  Program:
  Slovenské synagógy na starých pohľadniciach Ing. Jozef Dukes
  Ľudovít Slamka: Synagóga v Nitre
  O nitrianskom maliarovi a jeho diele v spolupráci s Nitrianskou galériou
  Mgr. Katarína Potoková
  Šachový majster z Nitry - Dr. Leo Zobel    Mgr. Katarína Potoková
  Židovské piesne Juraj Adamuščin a Nitriansky komorný orchester ZOE 
  Vstup voľný.
  Usporiadateľ: Židovská náboženská obec v Nitre v spolupráci s mestom Nitra. 

 • Synagóga, Ul. Pri Synagóge
  výstava Slovensko v štátnej symbolike
  Slávnostné otvorenie výstavy je 5. septembra 2023 o 16.30 h.
  Výstava potrvá do 11. októbra 2023.
  Štátny archív v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra prezentuje unikátnu výstavu, ktorú pripravil pripravil odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky, jej autorom je heraldik a spolutvorca štátneho znaku Slovenskej republiky Ladislav Vrtel. Výstava mapuje históriu symbolov používaných na našom území od Byzantskej ríše do roku 1992, prináša ich grafické znázornenie a nezabúda na všetky štátne symboly, okrem znaku aj vlajku, hymnu a pečať.
  Vstup na vernisáž zdarma, ďalšie dni vstupné 1 €.

 • Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3, www.kosnr.sk
  6. 9. 2023 od 8.00 do 18.00 h
  Výstava Dneska nevesta, zajtra žena
  Výstava zrekonštruovaných párt a čepcov z 20-tych až 40-tych rokov 20. storočia z obcí Podzoboria. Cieľom výstavy je podčiarknuť význam a predostrieť verejnosti autentickú a originálnu hodnotu párt a čepcov, ktoré sú dôležitou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva a historickým a kultúrnym odkazom pre ďalšie generácie.
  Vstup zdarma.

 • Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3, www.kosnr.sk
  6. 9. 2023  od 8.00 do 18.00 h
  výstava Zrkadlenie

  Kolektívna výstava diel neprof. výtvarníkov zachytáva autorské, umelecké stvárnenie artefaktov špecifického územia Nitry, historického Horného mesta. Návštevníkom sprostredkúva cez maľby autorov osobitý pokoj, chrámové ticho, rôzne pohľady a prístupy.
  Vstup zdarma.

 • Kultúrny dom Kynek, Trnavská 18
  11. 9. 2023 o 16.00 h
  Krása z nití pletená
  Vernisáž výstavy paličkovanej čipky (výstava potrvá do 15.9. 2023, otvorená utorok-piatok od 13.00 do 18.00 h)
  Tvorivé dielne s členkami s členkami Klubu paličkovanej čipky v Nitre, 
  výstava spojená s výstavou „Večne živá krása práce ľudských rúk“
  Organizátor: Mesto Nitra v spolupráci s Klubom paličkovanej čipky v Nitre a SZŤP ZO č. 13 Nitra.
  Vstup voľný.

 • Krajská knižnica Karola Kmeťka, Fr. Mojtu 18, www.krajskakniznicanitra.sk 
  11. - 15. septembra 2023 od 7.30 do 18.00 h
  Hrad Gýmeš
  Ukážka kníh a článkov z periodík z regionálneho fondu Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, výstava k prednáške Výskum a obnova hradu Gýmeš.
  Vstup zdarma.

 • Krajská knižnica Karola Kmeťka, Fr. Mojtu 18, www.krajskakniznicanitra.sk 
  13. 9. 2023 od 16.00 do 17.30 h
  prednáška Výskum a obnova hradu Gýmeš
  Prednáška lektorov Mgr. Andreja Košúta z Castrum Ghymes, o. z. a Mgr. Mária Bielicha, PhD. z Archeologického ústavu SAV v Nitre.
  Vstup zdarma.

 • Krajská knižnica Karola Kmeťka, Fr. Mojtu 18, www.krajskakniznicanitra.sk 
  13. 9. 2023 od 10.00 do 11.00 h
  prednáška Mŕtvi spod šibeníc
  Prednáška PhDr. Daniela Bešinu, PhD. je určená pre stredoškolskú mládež, ako aj pre širokú verejnosť z radov dospelých. Jej cieľom je ozrejmiť niektoré aspekty vnímania smrti ľudí v minulosti a zároveň prezentovať archeologický výskum jednej šibenice v Holíči, ktorú už niekoľko sezón skúma Katedra archeológie UKF v Nitre.
  Vstup zdarma.

 • Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3, www.kosnr.sk
  13. a 27. 9. 2023 od 15.00 do 20.00 h
  Keramika
  Dvojdňový keramický workshop zameraný na rozširovanie vedomostí a získavanie praktických zručností v točení na hrnčiarskom kruhu. 
  13. 9. Lampa a svietnik
  27. 9. Glazúrovanie a točenie na hrnčiarskom kruhu
  Vstupné 30 €, prihlasovanie do 8. 9. 2023 - viac informácií tu *


 • Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3, www.kosnr.sk
  14. 9. 2023 od 15.00 do 19.00 h
  výtvarný workshop Lettrizmus včera a dnes
  Výtvarný workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov ponúkne účastníkom formou interaktívnej prednášky informácie o našom písme od počiatku po súčasnosť. Praktická časť bude zameraná na využitie estetickej stránky písma vo vizuálnom umení.
  Vstupné 5 €.

 • Ponitrianske múzeum, Štefánikova 1, www.muzeumnitra.sk
  14. 9. 2023 od 17.00 do 18.30 h
  prednáška Manipulácia fotografie v historických kontextoch
  Prednášajúca: Mgr. Alena Mikulášová, PhD.
  Vstupné 2 €.

 • Staré divadlo a pešia zóna
  15. - 16. 9. 2023
  Gašpariáda 2023
  Medzinárodná prehliadka tradičného bábkového divadla

 • Synagóga a pešia zóna
  15. - 16. 9. 2023
  10. Nitránska verklikáreň
  Medzinárodné stretnutie verklikárov a flašinetárov

 • Nitrianska galéria, Župné nám. 3, www.nitrianskagaleria.sk
  20. 9. 2023 od 16.00 do 18.00 h
  O 16.00 h začína komentovaná prehliadka výstavy Rodinné záležitosti  s kurátorkou výstavy Barborou Kurek Geržovou.
  O 17.00 h program pokračuje workshopom Záhrada s Elenou Tarábkovou,ktorý bude zameraný na kresbu a maľbu záhrady, inšpirovaný výtvarnými dielami. Workshop bude pribiehať v priestoroch Nitrianskej galérie a v historickom prostredí nádvoria meštianskeho domu na Samovej ulici

 • Staré divadlo Karola Spišáka, Ul. 7. pešieho pluku, www.sdn.sk
  20. - 22. 9. 2023 od 10.00 do 13.00 h
  Trója

  Staré divadlo pripravilo program, v rámci ktorého prináša predstavenie inscenácie Trója v spojení s náučným sprievodným programom. Jeho súčasťou sú prednáška a diskusia, ktoré sa budú týkať nielen odkazu Tróje, ale aj starovekého literárneho umenia.

 • Krajské osvetové stredisko, Fatranská 3, www.kosnr.sk
  23. 9. 2023 od 9.00 do 18.00 h
  tvorivá dielňa Kúzlo zašlých čias - Kožená kabelka
  Workshop bude zameraný na rozširovanie vedomostí a získavanie praktických zručností kožiarskeho remesla. Tematicky bude venovaný výrobe koženej kabelky, od vytvorenia strihu, zafarbenia až po zošitie a finálne zhotovenie výrobku.
  Vstupné 20 €, prihlasovanie do 14.9.2023, viac informácií tu*

 • Kalvária
  24. 9. 2023 o 17.00 h
  Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane
  Prechádzka obnovenou Kalváriou, prehliadka interiéru Kaplnky Božieho hrobu, rozprávanie z pohľadu reštaurátora Mareka Repáňa.
  Organizátor: Mesto Nitra v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Nitra – Kalvária.
  Vstup voľný.

 • CVČ Domino, Štefánikova 63
  26. 9. a 28. 9. 2023 od 15.00 do 18.00 h
  Mladí udržiavajú kultúrne dedičstvo živé
  #youngeuropeanheritagemakers
  Folklórne piesne a zvyky, prezentácia a tvorivé dielne „Ako sa tvoria šúpolienky“
  Organizátor: Mesto Nitra v spolupráci s CVČ Domino.
  Vstup na pozvánky.