Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Aktivity TIC Nitra v roku 2023 - II.časť

GALÉRIA
Aktivity TIC Nitra v roku 2023 - II.časť

Aktivity TIC Nitra 2023 - II.časť

Od roku 2020 je TIC Nitra infobodom na Cyrilometodskej ceste na Slovensku a tiež súčasťou Svätojakubskej cesty. Propagácia prebieha celoročne prostredníctvom webu, fb profilu, Instagramu a cez propagačné materiály umiestnené priamo v prevádzke TIC.     

Celkový počet návštevníkov TIC Nitra sa zvýšil o 25 % oproti minulému roku a ešte výraznejšie vzrástol počet zahraničných turistov z 989 na 1510 z celkového počtu 7698 návštevníkov.  Najsilnejšie boli mesiace jún, júl a august, služby TIC Nitra využilo spolu 10179 záujemcov.

Počet zobrazení web stránky www.nitra.eu predstavoval 122 223 zobrazení a stránku navštívilo spolu 67 506 návštevníkov.  Návštevníci zostali na webe v priemeru spolu 1,18 minút. Facebookový profil TIC mal na konci roku 2023 spolu 5464 sledovateľov, Instagram 853 sledovateľov. Newsletter pre záujemcov o novinky na webstránke využíva spolu 441 odberateľov. Mobilná aplikácia o Nitre má vyše 100 návštevníkov. Responzívny web www.mestovmeste.sk, ktorý má 135 užívateľov, má 5 chcekpointov a 41 fotografií, v tomto roku ho budeme dopĺňať o ďalšie checkpointy.

Ďalšou prioritou v smerovaní aktivít TIC Nitra bolo skvalitňovanie služieb TIC Nitra so zameraním na detského návštevníka, v rámci ktorej sme vo februári slávnostne otvorili Interaktívno-edukatívnu zónu TICadlovo v informačnom centre pre cieľovú skupinu rodiny s deťmi a malé školské kolektívy. Súčasťou TICadlova sú originálne edukatívne zostavy, maľované zážitkové steny s edukatívnymi prvkami, 2 dotykové monitory vrátane interaktívnych hier, dataprojektor a hravé interiérové vybavenie. V roku 2023 navštívilo TICadlovo 752 predovšetkým detských návštevníkov, z toho v rámci organizovaných skupín sme zážitkovou formou vzdelávali 351 detí. Interaktívnymi hrami a tvorivými dielničkami sme propagovali TIcadlovo na viacerých podujatiach: Deň detí v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu, Hody a dožinky,  Medokvet v Botanickej záhrade, Nostalgická Nitra, Šarkaniáda a Vianoce v TIC Nitra. Pre detského návštevníka sme vytlačili omaľovanky, záložky, butonky ale aj exteriérovú hru.  Na základe vypracovaného „Autorského výtvarného a architektonického návrhu priestorového riešenia chodby vrátane mobiliáru v   detskej zóne TICadlovo“ sme koncom roka 2023 začali s realizáciou 2. etapy TICadlova v spolupráci s pedagógmi a študentmi Súkromnej školy umeleckého priemyslu. Zároveň Mesto Nitra podpísalo so školou Memorandum, jedným z cieľov je zatraktívniť priestory TICadlova výtvarnými návrhmi a prácami študentov. V spolupráci s Nitrianskymi komunálnymi službami sa nám podarilo v roku 2023 prepojiť v rámci regionálneho vzdelávania tému Udržateľnej Nitry a TICadlova, deti sa hravou formou dozvedeli nielen o Nitre na siedmich pahorkoch ale aj o ekológii, triedení odpadov a ohľaduplnom prístupe k prírode a okoliu.

V roku 2023 TIC Nitra oslávilo 30 rokov počas Svetového dňa cestovného ruchu. Súčasťou programu bol koncert Nostalgická Nitra, výstava malebných zelených miest Nitry na Svätoplukovom námestí,  koleso šťastia a interaktívne aktivity pre deti. V rámci osláv sme označili vstup do TICu novými vlajkami v  dizajne Mesta Nitry. Pri príležitosti 50. výročia partnerstva medzi mestami Nitra a Kroměříž bolo slávnostne obnovené partnerstvo a naplánované možnosti spolupráce v rôznych oblastiach, taktiež aj v rozvoji cestovného ruchu medzi obyvateľmi partnerských miest. 

Spolupracovali sme pri príprave a osadení fotopointu na Pyramíde a pri príprave  Architektonicko-krajinárskej súťaže na obnovu vnútrobloku Zoborského kláštora s cieľom zatraktívňovania Nitry na siedmich pahorkoch. Zapojili sme sa do Letnej univerzity so zahraničnými študentmi programu ERASMUS spoluprácou na príprave prípadovej štúdie regiónov Slovenska na ceste k udržateľným destináciám.