Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Konferencia v Hronskom Beňadiku

GALÉRIA
Konferencia v Hronskom Beňadiku

30. 3. 2017

Kláštor vďaka projektu a grantom EHP v novom šate a s novými možnosťami

Zástupcovia mesta Nitry, na čele s Marianou Záturovou, vedúcou útvaru propagácie a cestovného ruchu MsÚ v Nitre, sa vo štvrtok 30. marca zúčastnili na záverečnej konferencii usporiadanej Rímskokatolíckou cirkvou - Biskupstvom Nitra v spolupráci s obcou Hronský Beňadik. Konferencia sa konala pri príležitosti ukončenia projektu:  Obnova časti bývalého kláštora Benediktínov v Hronskom Beňadiku za účelom jeho sprístupnenia širokej verejnosti a dobudovania turistickej infraštruktúry.  

Vystúpili na nej architekt Tomáš Haviar, ktorý zhodnotil obnovu z hľadiska architektúry, Zuzana Kasová z KPÚ Banská Bystrica, ktorá zhodnotila rekonštrukciu z hľadiska pamiatkovej starostlivosti a Martin Štofko z Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Nitra , ktorý zhodnotil doterajšie práce na obnove časti kláštora a z pohľadu investora načrtol ďalšie vízie rekonštrukcie.  

Projekt bol podporený Grantmi EHP z obdobia 2010 – 2014 vo výške takmer 509 000 eur. Národným kontaktným bodom Finančného mechanizmu EHP je Úrad vlády SR a zároveň je Správca programu, v rámci ktorého sa tento prínosný projekt realizoval.  

Vďaka projektu sa podarilo zachrániť časť unikátneho benediktínskeho  kláštora s chrámom a celým komplexom budov, ktorý ohromuje návštevníkov svojou monumentálnosťou a spojením gotiky, renesancie i baroka.

V rámci projektu boli realizované  najmä záchranné práce na obnove opátskeho krídla s baštou a sýpke s baštou. V minulosti Nitrianske biskupstvo zrekonštruovalo krov a strechu, obnovené boli výplne otvorov. Súčasťou projektu boli aj  reštaurátorské práce  na severnej  fasáde opátskeho krídla, na rôznych kamenných portáloch, obnova klenieb aj na objekte sýpky a podobne. Vďaka projektu sa výrazne zlepší turistická infraštruktúra.

Súčasťou konferencie bola aj vernisáž fotografií, ktoré mapujú záchranu kultúrnych pamiatok v SR vďaka Grantom EHP a Nórska.  T

Text k foto: (SY)