TIC Nitra
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Slovenské poľnohospodárske múzeum

V krásnom prírodnom prostredí, na Dlhej ulici číslo 94, sídli Slovenské poľnohospodárske múzeum. Múzeum vzniklo v Bratislave v roku 1922, v Nitre sídli od roku 1960. Expozície múzea sú venované tradičným formám hospodárenia Slovákov a dokumentujú bohatú poľnohospodársku minulosť a prítomnosť. Súčasťou múzea je poľnohospodársky skanzen, ktorý je na Slovensku unikátny. Ostatné múzeá zriadené pod otvoreným nebom totiž ležia v hornatej krajine a dokumentujú obytné stavby ľudovej architektúry. Nitriansky skanzen je zaujímavým prierezom vidieckeho života v nížinných oblastiach južného Slovenska. Jeho expozíciu tvorí 33 stavieb zozbieraných z celého Slovenska, nachádzajú sa tu včelíny, škola, pekáreň, mliečnica, čistiareň osív, výrobne oleja, mlyn, salaš a iné. Veľkou atraktivitou múzea je úzkokoľajná parná poľná železnica. Železnica bola prevezená z okolia Želiezoviec, kde sa od roku 1885 využívala pre potreby veľkostatku v Želiezovciach. Premávala tam do roku 1971. Zvážali na nej úrodu z polí, najmä cukrovú repu, zvieratá a stavebný materiál. Zatiaľ čo lesných železničiek bolo kedysi na Slovensku niekoľko desiatok, poľných úzkorozchodných tratí bolo len 5 – 6.  Dnes nitrianska poľná železnica prevádzkuje tri parné rušne a jeden dieselelektrický rušeň. Najstarší parný rušeň U 35 901 pochádza z roku 1918. Pre osobnú prepravu slúžia štyri vyhliadkové vozne.


Skanzen – objekty:

Pekáreň (Veľký Biel, 20.st.), Škola 1861 (Divín, 19. st.), Čistička osív (Rimavská Seč, 20.st.), Lisovňa oleja - strojová (Soľ, 20. st.), Lisovňa oleja - klasická-ladová (Žirany 18. st.), Voštinársky záboj (Budikovany, 19. st.), Valcový mlyn (Cakov, 20. st.), Kamenný mlyn (Franková, 19. st.), Stupa na konope - valcová(Rimavská Seč, 20. st.), Stupa na konope - kladivová (Boliarov, 20. st.), Valcha (Liptovský Ondrej 19. st.), Vinohradnícky hajloch (Hontianske Nemce, 19. st.), Včelíny (14 objektov z celého Slovenska, 19.-20. st.), Parná železnica (veľkostatok Želiezovce, 19. st.), Senníky (severné Slovensko, 19. st.), Pálenica (Moravské Lieskové, 20.st.), Salaš (Spišská Belá, 19. st.), Zimná maštaľ (Vyšná Boca, 19. st.)


Expozície

Poľnohospodárstvo od najstarších čias po stredovek
Poľnohospodárske motívy v umení
Príprava a spracovanie pôdy
Doprava na vidieku
Sejba a zber poľnohospodárskych plodín
Mlatba
Hnacie agregáty, traktory, geple, turbíny, motory
Poľnohospodárske letectvo
Ochrana roľníckej usadlosti proti požiarom
Vývoj potravinárskeho priemyslu
Remeslá


Slovenské poľnohospodárske múzeum

Dlhá ul. 92
areál Agrokomplexu, 950 50 Nitra
Tel.: 00421 (0) 911 404 001
www.spmnitra.sk
e-mail: muzeum@agrokomplex.sk

Bežné otváracie hodiny:
pondelok - štvrtok
pravidelné vstupy o 9.00, 10.00, 11.00, 13.00 a o 14.00 h

piatok, sobota, nedeľa  zatvorené

Počet návštevníkov na 1 vstup je maximálne 10 osôb.
Vstup do expozícií a skanzenu je možný len s ochranným rúškom na tvári. Pri vstupe do múzea je potrebné si vydezinfikovať ruky, dodržiavať medzi sebou bezpečnú vzdialenosť 2 m.
Vstup je možný len pod dozorom lektora bez jeho výkladu. 

Vstupné:
Prehliadka múzea  4 €, zľavnené 2 €
Prehliadka skanzenu  4 €, zľavnené 2 €
Prehliadka múzea a skanzenu  5 €, zľavnené 2,50 €
Zľavnené vstupné:  žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov.
Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom.
Občania s preukazom ŤZP bez sprievodcu (preukaz biely)
Sprievodca držiteľa preukazu ŤZP
Voľný vstup:
Občania s preukazom ŤZP so sprievodcom (preukaz s červeným prúžkom)
Deti do začatia školskej dochádzky (do 6 rokov) v sprievode rodiča.


Objednávanie jazdy motorovými vlakmi Nitrianskej poľnej železnice.

Podmienky:

  • minimálny počet pre jazdu je 10 cestujúcich
  • vopred sa objednať na tel. č. 0911 404 001 alebo na adrese  muzeum@agrokomplex.sk
  • pri vstupe do areálu SPM dodržať dezinfekciu rúk
  • možné sa je zviesť len otvorenými letnými vyhliadkovými vozňami
  • pri sedení dodržiavať rozostupy a požiadavky prevádzkovateľa dráhy