TIC Nitra
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Krajská knižnica Karola Kmeťka

Krajská knižnica Karola Kmeťka je kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia, ktorej poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií a používateľom všetkých vekových, sociálnych a profesných skupín zabezpečovať prístup k informáciám zodpovedajúcim ich kultúrnym, výskumným a vzdelávacím potrebám.

Knižnica plní funkciu:
* obecnej knižnice pre mesto Nitra,
* regionálnej knižnice pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce,
* krajskej knižnice pre regionálne knižnice Nitrianskeho kraja.

Krajská funkcia knižnice spočíva predovšetkým v metodickej, vzdelávacej, poradenskej a štatisticko-analytickej činnosti
a v koordinovaní činnosti knižníc v oblasti plnenia celospoločenských úloh.

 

Výpožičný čas počas školského roku
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Fraňa Mojtu 18
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok od 7.30 do 18.00 h, streda od 7.00 do 19.00 h

Pobočka knižnice na sídlisku Klokočina, Jurkovičova ul. 25
pondelok - piatok od 9.00 do 17.00 h

Pobočka knižnice na Zobore, Svätourbanská ul. 104/31
utorok, streda, štvrtok od 16.00 do 18.00 h

 

Kontakt:
Krajská knižnica Karola Kmeťka www.krajskakniznicanitra.sk
Knižnica, Fr. Mojtu 18, tel. 037 741 91 62
Pobočka Klokočina, Jurkovičova 25, tel. 037 651 98 61
Pobočka Zobor, Svätourbanská 31