TIC Nitra
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Župný dom

Župný dom je postavený na juhozápadnom úpätí kopca, na ktorom je vybudovaná najstaršia časť mesta, nitriansky hrad a Horné mesto.
V suteréne západného krídla župného domu boli archeologickým výskumom v 90. rokoch 20. storočia zistené zvyšky stavieb, o ktorých sa predpokladá, že sú fragmentmi stredovekého opevnenia a brány do Horného mesta.
Na mieste súčasného objektu bol vybudovaný župný dom už v 17. storočí. Koncom 18. storočia ho nahradila mohutná neskorobaroková palácová stavba. V priebehu 19. storočia budovu viackrát upravovali. Zásadnejšia neobaroková prestavba sa uskutočnila okolo roku 1874 podľa plánov architekta E. Dümmerlinga. Definitívnu podobu nadobudol župný dom v rokoch 1905 až 1908, pri výraznej prestavbe, tvaroslovne uplatňujúcej doznievajúce neoslohy, ale najmä nastupujúcu secesiu. Jej autorom bol architekt V. Czigler, ktorý rešpektoval hmotový rozsah budovy, v exteriéri zdôraznil hlavnú fasádu orientovanú do Župného námestia a západnú fasádu západného krídla orientovanú do Jesenského ulice. Reprezentatívne miestnosti sústredil predovšetkým do severného krídla, vo výzdobe ktorých dominantne uplatnil geometrickú secesiu.
Najhodnotnejšie priestory objektu predstavujú sály na prízemí a poschodí severného krídla spolu s vestibulmi a hlavné trojramenné schodisko s fontánou v zrkadle. Obnova severného krídla župného domu bola uskutočnená v rokoch 2007 – 2011.
V súčasnosti je tu sídlo Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Nitrianska galéria

Nitrianska galéria bola založená 1. januára 1965. Svoju činnosť zahájila v budove veľkého seminára – vtedy Oblastného nitrianskeho múzea. Ešte v tom istom roku získala priestory v budove bývalého župného domu, kde sídli dodnes. Výstavnú činnosť v župnom dome zahájila 12. decembra 1965 výstavou bývalých a vtedajších nitrianskych výtvarníkov. Vďaka svojim výstavným, zberateľským a kultúrno-výchovným aktivitám, presahujúcim rámec mesta i okresu, bola galérii postupne priznaná v roku 1968 oblastná a od roku 1972 krajská pôsobnosť. V roku 1980 otvorila galéria v rámci svojej správy Galériu mladých – ojedinelú svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytovala priestor mladým výtvarníkom z celej republiky. V roku 1982 bola v súvislosti so správou diel z pozostalosti akad. maliara Františka Studeného premenovaná na Galériu Františka Studeného. Od roku 1990 niesla názov Nitrianska štátna galéria. Založením regionálnych kultúrnych centier bola galéria začlenená pod Ponitrianske kultúrne centrum a jej názov znel Ponitrianska galéria až do roku 1999, kedy sa vrátila k pôvodnému a súčasnému názvu Nitrianska galéria.
Nitrianska galéria disponuje piatimi výstavnými priestormi: Reprezentačné sály, ktoré  prezentujú významné kolektívne celoslovenské i medzinárodné projekty, kurátorské výskumné úlohy a tiež súborné autorské výstavy. Salón  je určený komorným autorským prezentáciám. V roku 2001 bola obnovená činnosť Galérie mladých, ktorá mapuje tvorbu študentov i absolventov vysokých škôl výtvarného zamerania. Je to i priestor, v ktorom sa realizujú výstavné projekty študentov dejín umenia.  Priestor pre alternatívne umenie BUNKER od roku 2008  poskytuje študentom, výtvarníkom a mladým kurátorom možnosť experimentovania so súčasnými prejavmi umenia či už výtvarného, divadla, alebo hudby. Farebná galéria vznikla v roku 2010 a je to priestor na prezentáciu edukačných aktivít galerijného pedagóga. V roku 2010 galéria založila na svojej webovej stránke Virtuálnu galériu, prostredníctvom ktorej pravidelne predstavuje návštevníkom galerijných stránok bohatý zbierkový fond od najnovších prírastkov postupne i diela staršieho dáta z oblastí maľby, plastiky, kresby, grafiky a iných médií. Zároveň je aj akousi náhradou za chýbajúce stále expozície.   www.nitrianskagaleria.sk

Vedeli ste, že okrem výstavnej činnosti ponúka galéria aj bohatý program kultúrnych a výchovno-vzdelávacích podujatí?Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek