TIC Nitra
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kostol Narodenia Panny Márie Horné Krškany

Pôvodne neskororománsky kostol Narodenia Panny Márie údajne postavili koncom 13. st. zoborskí benediktíni. Nachádza sa na svahovitom teréne cintorína za železničnou traťou Nitra - Nové Zámky. V roku 1752 bol rozšírený, v 1. tretine 19. st. presta-vaný a empírovo prefasádovaný. V roku 1922 kostol poškodil požiar, obnovili ho však až v rokoch 1937 - 38. V tomto období tu boli na západnej stene svätyne objavené stredoveké fresky s vyobrazením Zoborského kláštora a Poslednej večere. Zaraďuje-me ich k italizujúcemu prúdu 2. pol. 14. st. Maľby reštauroval v 40. rokoch 20. st. akad. maliar Jelínek a v roku 2010 akad. maliar a reštaurátor V. Úradníček. V súčasnosti je kostol jednoloďový, s pravouhlým presbytériom na západnej strane a sakristiou z roku 1937 na južnej strane. K sochárskej výzdobe interiéru patrí poly-chrómovaný štukový reliéf sv. Terézie s tamojším kostolom v pozadí, umiestnený na severnej stene lode. V úprave exteriéru je položený dôraz na štítové priečelie s otvorenou predsieňou na dvojiciach stĺpov. Nad priečelím sa nachádza drevená zvo-nicová vežička s cibuľovitou strieškou. Fasády lode členia polkruhové okná a pilastre s rímsovými hlavicami, nesúce profilované kladie a podstrešnú rímsu. Z barokového hlavného oltára sa zachoval obraz Narodenia Panny Márie a drevené polychrómované plastiky sv. Anny a sv. Joachima.Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek