TIC Nitra
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Pevnostný systém Komárno

Lokalita:  Komárňanská pevnosť, Bašta VI., Okružná cesta, Komárno

Trasa:  Nitra – Nové Zámky - Komárno

Vzdialenosť od Nitry:  68 km

Iné atraktivity v okolí:  vodný mlyn Kolárovo

Kontakt:  www.komarno.sk/pevnost

 

Novodobý fortifikačný systém mesta zo 17. – 19. storočia patrí svojimi rozmermi medzi najväčšie pevnostné stavby na svete.Stará protiturecká pevnosť, situovaná na križovatke obchodných ciest pri sútoku Váhu a Dunaja, bola vybudovaná v rokoch 1546 – 1592. V rokoch 1663 – 1673, za vlády Leopolda I., sa Stará pevnosť rozšírila o Novú pevnosť. Postupne vyrástli obrovské obranné múry a medzi nimi päť bastiónov schopných samostatnej bodovej obrany. Obe spolu s vysunutými predmostiami tvorili jednotný systém odolávajúci tureckým dobyvačným vojnám. Jej výstavbu ukončili v roku 1673 podľa projektov F. Wymesa. Posledné, priestorovo najmasívnejšie rozšírenie a vytvorenie vonkajšieho obranného prstenca, ktorý pozostával z Vážskej a Palatínskej bastiónovej línie, si vyžiadala až hrozba napoleonských vojen a vojnové konflikty s Pruskom na prelome 18. a 19. storočia. Obe línie opevnenia spolu s vysunutými pevnosťami predstavujú vrchol budovania bastiónových opevnení novopruského typu.Hrot západného bastiónu Novej pevnosti nesie nápis: NEC ARTE NEC MARTE (Ani ľsťou, ani silou). Tieto slová v plnej miere charakterizujú na svoje časy dokonalý, nedobytný pevnostný komplex.V súčasnosti je v šiestom bastióne expozícia Podunajského múzea v Komárne – Rímske lapidárium. Je to najväčšia zbierka rímskych pamiatok na Slovensku. Expozícia prezentuje rímske kamenosochárske pamiatky (oltárne a náhrobné kamene, sarkofágy, sochy, architektonické články) z 1. až 4. storočia pochádzajúcich väčšinou z rímskych hraničných opevnení Brigetio a Celemantia, vybudovaných v blízkosti Komárna.


Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek