TIC Nitra
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kontakty na mestský úrad pre súrne prípady

Kontakty na mestský úrad pre súrne prípady
Mestský úrad je zatvorený

Mestský úrad je až do odvolania zatvorený.
Zamestnanci sú v práci, zastihnuteľní na telefónnych kontaktoch a mailoch ako v bežné pracovné dni. 
Do priestorov úradu budú klienti vpustení len kvôli zákonným dôvodom a aj to len po telefonickej konzultácii. Tlačivá je možné odovzdávať do špeciálne zriadenej schránky.Kontakty na mestský úrad pre súrne prípady

KONTAKTY

Odbor školstva, mládeže a športu
0911/422 012  
 
Odbor kultúry 
0902/960 665  
037/65 02 120 (uvítania, obrady, pamätihodnosti)
0902/960 672  
0902/960 671  
0915/725 207  
037/65 02 299  (dotácie, prenájom kultúrnych zariadení, kultúrne podujatia)
0902/960 666  
0902/960 667  
0911/997 001  
0904/296 378 (prevádzka KZ)
 
Odbor ekonomiky a rozpočtu
037/65 02 267  
037/65 02 201  
0911/922 299   
 
Odbor majetku
037/65 02 222  
037/65 02 220  
037/65 02 308  
 
Odbor sociálnych služieb 
037/65 02 324 (dávky a príspevky, sociálna kuratela)
037/65 02 288 (sociálne služby)
037/65 02 119 (sociálne bývanie –nájomné byty, útulky, Orechov dvor)
 
Odbor komunálnych činností a životného prostredia
037/65 02 229  
037/65 02 307  
037/65 02 129  
 
Odbor stavebného poriadku
037/65 02 111  
037/65 02 225 Štátny fond rozvoja bývania
 
Odbor miestnych daní a poplatkov
037/65 02 240 (dane z nehnuteľností)
037/65 02 314 (poplatky za komunálne odpady)
037/65 02 266  (poplatky za komunálne odpady)
037/65 02 259  (dane za psa a ostatné miestne dane)
037/65 02 259 (miestny poplatok za rozvoj)
 
Odbor projektového a strategického riadenia
037/65 02 214  
0911/360 721  
037/65 02 270 (vydávanie parkovacích kariet v rámci novej parkovacej politiky)
0904/296 074 (vydávanie parkovacích kariet v rámci novej parkovacej politiky)
 
Útvar hlavného architekta
037/65 02 262 (sekretariát)
037/65 02 249 (spisová agenda)
037/65 02 344 (reklamné stavby)
0902/960 674 (doprava )
0902/960 661 (urbanizmus a architektúra)
0911/992 006 (zeleň a výruby)
 
Kancelária prednostu
037/65 02 108  
037/65 02 110  
 
Kancelária primátora
037/65 02 112  
0902/960 659  
0903/428 141  
037/65 02 122  
0902/960 658  
 
Turistické informačné centrum Nitra
037/16 186  
037/74 10 906  
0904/173 384  
 
Matričný úrad
037/65 02 210  
 
Evidencia obyvateľstva
037/65 02 279  
 
Podateľňa
037/65 02 221  
037/65 02 146  
 
Referát právny a vymáhania pohľadávok
037/650 22 83  
0911/636 585  
0902/960 664