TIC Nitra
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Dotazník o kultúrnom cestovnom ruchu v Nitre

Dotazník o kultúrnom cestovnom ruchu v Nitre
na skvalitnenie kultúrneho turizmu

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v úzkej súčinnosti s Mestom Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom ako aj ďalšími subjektmi participujú na významnom medzinárodnom projekte SPOT financovanom z programu Európskej únie Horizont 2020. Cieľom projektu SPOT (http://www.spotprojecth2020.eu/) je vyvinúť nový prístup k porozumeniu a riešeniu problémov kultúrneho cestovného ruchu. Konzorcium projektu pozostáva z partnerov z 15 rôznych krajín a prvým krokom projektu je prieskum názorov obyvateľov, turistov a firiem (podnikov) cestovného ruchu v konkrétnych prípadových štúdiách v týchto krajinách.

SPOLOČNE TAK MÁME MOŽNOSŤ VYUŽIŤ JEDINEČNÚ ŠANCU ZVIDITEĽNIŤ MESTO NITRA NA EURÓPSKEJ MAPE KULTÚRNEHO TURIZMU.

Boli by sme preto veľmi vďační, keby ste si našli čas na vyplnenie tohto dotazníka. Pomôže nám lepšie pochopiť fungovanie lokálneho kultúrneho cestovného ruchu v kontexte v Európy, identifikovať príležitosti a navrhnúť spôsoby, ako miestni obyvatelia môžu nielen ťažiť z cenných kultúrnych hodnôt, ale aj sa chrániť pred nadmerným tlakom cestovného ruchu, resp. ako čo najlepšie reagovať na zmeny, ktoré nám priniesla koronakríza.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý budete venovať skvalitneniu kultúrneho turizmu (nielen) v Nitre.

Na Vašom názore naozaj záleží...

 

➡️ Dotazník o kultúrnom cestovnom ruchu v Nitre
pre obyvateľov mesta
⬅️

 

 

 

➡️ Dotazník o kultúrnom cestovnom ruchu v Nitre
pre návštevníkov mesta 
⬅️ 

➡️ Survey about cultural tourism in Nitra
for visitors of the city ⬅️
➡️ Dotazník pre podnikateľov ⬅️