TIC Nitra
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Vývoz vianočných stromčekov, zatvorené zberové dvory

Vývoz vianočných stromčekov, zatvorené zberové dvory
.

Vývoz vianočných stromčekov sa uskutoční  nasledovne: 

Komplexná bytová výstavba – vianočné stromčeky budú vyvážané priebežne počas obdobia od 4. 1. 2021 do 31. 3. 2021. Po uvedenom termíne majú občania možnosť doviesť stromček do niektorého zo zberných dvorov NKS, s.r.o.

Individuálna bytová výstavba – stromčeky budú vyvážané   podľa harmonogramu vývozu biologicky rozložiteľného odpadu. V deň vývozu hnedých nádob, budú odvezené aj stromčeky. Nie je potrebné stromčeky píliť, postačuje stromček postaviť k nádobe.

 

Upozornenie na zmenu vývozných dní

  •       komunálneho odpadu
  •       biologicky rozložiteľného odpadu

Vzhľadom na to,  že rok 2020 končí nepárnym týždňom /53./  a rok 2021 začína nepárnym týždňom /1./ došlo k zmene  vývozných dní v roku 2021 nasledovne:

kto mal doposiaľ vývoz odpadu: 
párny pondelok -   bude mať -   nepárny pondelok
párny utorok -  bude mať  -  nepárny utorok
párna streda -  bude mať  -  nepárna streda
párny štvrtok -  bude mať  -   nepárny štvrtok
párny piatok -  bude mať -   nepárny piatok

kto mal doposiaľ vývoz odpadu:
nepárny pondelok -  bude mať -    párny pondelok
nepárny utorok -  bude mať -   párny utorok
nepárna streda -   bude mať -  párna streda
nepárny štvrtok -  bude mať  -  párny štvrtok
nepárny piatok -  bude mať -   párny piatok

 

Spoločnosť Nitrianske komunálne služby, s.r.o. oznamuje, že do odvolania budú v meste Nitra všetky zberné dvory ZATVORENÉ!

Viac informácií na stránke www.nks.sk