TIC Nitra
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Mestský úrad počas pandémie

Mestský úrad počas pandémie
od 16. decembra 2020

Aktuálne informácie o fungovaní úradu a jeho častí:

KLIENTSKE CENTRUM je zatvorené od stredy 16. 12. od 12:00 až do odvolania. Svoje požiadavky je možné vybaviť telefonicky (kontakty sú uvedené nižšie).

MATRIČNÝ ÚRAD bude v tomto období, kedy je klientske centrum zatvorené, vybavovať len aktuálne úmrtia / t.j. úmrtia, ktoré nastali teraz/.

ŠPORTOVISKÁ
Vzhľadom na aktuálnu vyhlášku sú všetky mestské športoviská uzatvorené (športová hala, plaváreň, tenisový areál).

SLUŽBYT
Klientske centrum Službytu je pre pandémiu tiež uzavreté. V prípade potreby je možné na komunikáciu využiť telefón, mail alebo poštu. Tieto opatrenia platia až do odvolania.

 

TELEFONICKÉ KONTAKTY
(fungujú počas pandémie na riešenie požiadaviek klientov)

Stredisko mestských služieb
0914 352 806 – zimná údržba

Matričný úrad
037/65 02 210
037/65 02 271

Referát evidencie obyvateľstva a domov
037/65 02 279

Odbor miestnych daní a poplatkov
037/65 02 240 – agenda dane z nehnuteľností
037/65 02 266 – agenda poplatku za komunálne odpady
037/65 02 259 – agenda parkovacích kariet a agenda ostatných miestnych daní (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje)

Odbor sociálnych služieb
037/65 02 324 – dávky a príspevky, sociálna kuratela
037/65 02 288 – sociálne služby 
037/65 02 119 – sociálne bývanie – nájomné byty, útulky, Orechov dvor

Odbor majetku
037/65 02 222;  037/65 02 220
037/65 02 308;  037/65 02 312

Útvar hlavného architekta
037/65 02 249; 037/65 02 262
037/65 02 274; 037/65 02 344
037/65 02 274

Odbor kultúry
0902 960 665
0911 997 001

Odbor školstva, mládeže a športu
0911 422 012 
0907 714 709 

Odbor dopravy
037/65 02 248 ; 0902/960 674
037/65 02 270
špeciálny stavebný úrad pre dopravu – 037/65 02 250
dopravné značenie a zvláštne užívanie miestnych komunikácií – 0914/352 835

Odbor stavebného poriadku
kontaktovať cez klientske centrum – 037/65 02 111 – tam vás prepoja na službukonajúceho referenta v ten deň. Ak chcete konkrétneho referenta a nie je momentálne pri telefóne, je potrebné mu napísať do emailu svoju požiadavku.

Službyt
http://www.sluzbyt-nitra.sk/dokumenty/zmluvy/vyber.php?ko