TIC Nitra
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Samoodpočet vodomerov

Samoodpočet vodomerov
do 24. januára 2021

Vzhľadom k vzniknutej mimoriadnej situácii v súvislosti s rozšírením koronavírusu – COVID – 19 boli v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.(ZsVS) prijaté prísnejšie opatrenia, v rámci ktorých bolo rozhodnuté o pozastavení výkonu odpočtov stavov vodomerov pracovníkmi ZsVS, a.s. do 24. januára 2021.

Z uvedeného dôvodu nebudú pracovníci ZsVS fyzicky vykonávať odpočty, ale telefonicky kontaktovať zákazníkov so žiadosťou o vykonanie samoodpočtu vodomeru a nahlásenie stavu.

V prípade, že niektorí zákazníci nebudú do 24. 1. 2021 týmto spôsobom oslovení, ZsVS si ich dovoľuje požiadať o spoluprácu pri nahlásení stavu, a to na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk. Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné uviesť  technické číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3.

Oznámenie sa týka iba odmerných miest s ročným odpočtovým cyklom v mesiaci január v mestskej časti Dolné a Horné Krškany mesta Nitra na nasledovných uliciach:
1. mája, Biovetská, Bita, Bočná, Borovicová, Brigádnická, Cirmánska Dvorčanská, Holotka, Jabloňová, K rieke, Knappova, Krškanská, Látečkovej, Liesková, Mäsiarska, Medzi vodami, Na Hlinách, Na Katruši, Na Priehon, Nezábudková, Novozámocká, Pod Katrušou, Pod Topolou, Pri mlyne, Rakytová, Roľnícka, Sikárska, Staromlynská, Široká, Športová, Záborského, Zelená, Zimná a Zlievarenská. 

Viac informácií na stránke www.zsvs.sk.