TIC Nitra
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Sčítanie obyvateľov na Slovensku

Sčítanie obyvateľov na Slovensku
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Sčítanie obyvateľov prebehne výhradne elektronicky. Zozbierané informácie pomôžu pri vybudovaní adekvátnej cestnej i vzdelávacej  infraštruktúry, či zdravotnej a sociálne starostlivosti. 

Na rozdiel od sčítania  2011 a všetkých predošlých sa v tomto roku vyhneme mrhaniu desiatkami ton papiera a hodinám  prepisovania a počítania údajov z formulárov. SODB 2021 je prvým integrovaným a plne elektronickým sčítaním na Slovensku. Integrované  znamená, že  je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných v teréne. Bude prebiehať výlučne elektronicky a to v dvoch etapách, ktoré na seba nadväzujú:

V prvej etape dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021  prebehne sčítanie obyvateľov. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

V druhej etape od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 prebehne sčítanie domov a bytov. Toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR.

 

Prečo je Sčítanie obyvateľov, domov a bytov dôležité?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov predstavuje jedinečný zdroj informácií a štatistických údajov o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a bývaní. Sčítaním sa zisťujú informácie, ktoré nie sú súčasťou žiadneho iného zisťovania v SR. Sčítanie vytvára súbor informácií dostupných širokej verejnosti, ktoré ovplyvňujú politické, sociálne a ekonomické rozhodovanie od celoštátnej, cez regionálnu až po lokálnu úroveň. Informácie získané sčítaním sú dôležité aj pre súkromnú sféru a akademickú obec.

 

Ako sa sčítať?
Obyvatelia sa môžu sčítať na webovej adrese  www.scitanie.sk , kde kliknú na „Sčítať sa“ a vyplnia formulár, alebo cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude počas doby sčítania dostupná pre Android aj iOS.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 1. január 2021.

Ak nemáte možnosť sčítať sa prostredníctvom počítaču, tabletu a mobilného telefónu, môžete o pomoc požiadať niekoho z blízkych, alebo využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde so sčítaním obyvateľovi pomôže stacionárny asistent sčítania. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti sčítania, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada. O mobilného asistenta sčítania môže obyvateľ požiadať telefonicky na obci alebo call centre.

Pre viac informácií navštívte si pozrite video:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Klik k lepšej budúcnosti - YouTube

Alebo navštívte sekciu FAQ na www.scitanie.sk.