Čaro Vianoc

Dátum podujatia: 18. December 2017
admins/06-11-2017_02-22-16_crop.jpg

o 18.00 h, Estrádna hala PKO, J. Kráľa 4

Čaro Vianoc
galakoncert 
Účinkujú: Jana Bernáthová, Mariana Hochelová, Martin Babjak, Ján Babjak, Otokar Klein, Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave pod vedením Miroslava Dudíka (Miroslav Dudík, Dušan jančovič, Ján Kružliak, Jozef Petrík, Juraj Bajús, Michal Kolárik, Rudolf Cikatricis, Peter Hochel), Ľudová hudba DUDÍCI (Šimon Dudík, Vladimíra Huláková, Roman Hulák, Zuzana Dudíková, Jarmila Mušitzová, Karol Samko), Spevácky zbor NITRIA, Katedrálny spevokol EMERÁM, Spevácky zbor LIPKA, diriguje Mária Mišunová.
Sprievodné slovo: Silvia Holečková a Vladimír Dobrík
Dramaturgia: Ladislav Švihel a Miroslav Dudík
Námet a réžia: Ladislav Švihel
Vstup voľný. 

Program:
1. Vianočná koleda (zbory)
2. F. Schubert: Ave Maria (M.Hochelová)
3. C. Franck: Panis Angelicus (M.Babjak, zbory)
4. W. A. Mozart: Ave verum corpus (J. Bernáthová, zbory)
5. G. F. Händel: Xerxes - Largo (Ombra mai fu) (J. Babjak)
6. J. S. Bach, Ch. Gounod: Ave Maria (O. Klein)
7. J. Halmo, V. Magdolen: Kráľovná nebies (V. Dobrík, zbory)

Ľudové piesne
8. J. Jurášek: Primášova pieseň (sólo husle Miroslav a Šimon Dudíkovci)
9. M. Dudík: Pod horou, pod horou (M. Babjak), Ešte som sa neoženil (J. Babjak), A od Prešova (J. Bernáthová), Včera večar na valaľe (M. Hochelová), Tancuj, tancuj, vykrúcaj (O. Klein)
10. B. Urbanec: Svadobná hudba (orchester)

Večne živé melódie veľkých majstrov
11. E. Kálmán: Vírim, krúžim (M. Hochelová, J. Babjak)
12. E. de Curtis: Torna a Surriento (O. Klein)
13. E. Elgar: Salut d´Amour (sólo husle M. Dudík)
14. R. Lovland, B. Graham: You Raise Me Up (sólisti, zbory)
15. F. Sartori: Con te partiro (M. Hochelová, J. Babjak)
16. J. Brahms: Uhorský tanec č. 5 (orchester)
17. E. di Capua: O sole mio (O. Klein, J. Babjak, M. Babjak)
18. G. Verdi: Brindisi (J. Bernáthová, M. Hochelová, J. Babjak, O. Klein)

Návrat na Vianoce
19. O. Demo: Adeste fideles (M. Babjak, zbory)
20. A.H. Malotte: The Lord´s Prayer (O. Klein, zbory)
21. O. Demo: Kyrie eleison (sólisti, zbory)
22. F. Gruber: Tichá noc (sólisti, zbory) 

Kalendár podujatí