Castor et Pollux

Dátum podujatia: 19. December 2017
admins/29-11-2017_02-57-53_crop.jpg

o 19.00 h, Staré divadlo Karola Spišáka – Veľká sála, ul. 7. pešieho pluku, www.sdn.sk

Castor et Pollux
Katedra hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
uvádza svetovú premiéru scénického uvedenia barokovej opery Johannes Patzelt: Castor et Pollux

Opera Castor et Pollux od skladateľa Johannesa Patzelta patrí ku skvostom barokovej hudobnej kultúry niekdajšieho Rakúsko-Uhorska s priamymi odkazmi na Slovensko. Prvé zmienky o skladateľovi Johannesovi (či Jánovi) Patzeltovi sa viažu na jeho rodisko Šoproň, kde väčšinu života pôsobil. Notový zápis opery Castor a Pollux sa však zachoval na Slovensku – v známej knižnici kaštieľa v Oponiciach neďaleko Nitry. Vďaka práci slovenských hudobných teoretikov z hudobného oddelenia Historického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave sa podarilo materiál objaviť a vydať ho vo Vydavateľstve OPUS. Vďaka tomu, že sa materiál – partitúra i party jednotlivých nástrojov – zachovali v neporušenom stave, mohlo dielo takmer 250 rokov po svojom vzniku (1743) zaznieť v koncertnom prevedení slovenského súboru pre starú hudbu Musica Aeterna (v osemdesiatych rokoch 20. storočia).
Dnes, keď sa k tomuto dielu po druhýkrát vraciame a uvádzame ho v plnej – javiskovej podobe, ide o ďalší historický krok v interpretačných dejinách opery Castor et Pollux. Krok o to významnejší, že podľa odborníkov na tzv. starú hudbu je to dielo špičkových kvalít, nezaostávajúce v ničom za tvorbou iných Patzeltových súčasníkov európskeho mena.
Projekt realizuje Katedra hudby Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci so Starým divadlom Karola Spišáka a SĽUK-om. Uskutočnia sa štyri predstavenia: dve v Rusovciach pri Bratislave (SĽUK) a dve v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.
Hudobné naštudovanie: Marek Štrbák
Réžia: Pavol Smolík
Choreografia: Zuzana Hubinská
Scéna a kostýmy: Ivana Gontková
Produkcia: Alena Čierna
Účinkujú: Marek Bednárik, Barbara Braunová, Aleš Janiga, Dominika Machutová, Viktória Nagyová, Iveta Štrbák Pandiová, Jana Pastorková, Klaudia Vašínová.
Orchester Musica Constantini.
Poslucháči odboru Učiteľstvo hudobnodramatického umenia a odboru Hudba a zvukový dizajn.

Kalendár podujatí
E-pohľadnica

Pošli svojmu priateľovi elektronickú pohľadnicu z mesta Nitra.

Poslať pohľadnicu