Týždeň mozgu - Pohni mozgom

Dátum podujatia: 14. Marec 2018

o 8.00 h, Krajská knižnica Karola Kmeťka, Fr. Mojtu 18, www.krajskakniznicanitra.sk

Týždeň mozgu „Pohni mozgom“
kognitívne tréningy, tvorivé dielne, cvičenia

Kalendár podujatí