Čistenie nábrežia rieky Nitry

Dátum podujatia: 21. Apríl 2018
admins/13-04-2018_08-32-41_crop.jpg

od 9.00 h, začiatok pred areálom spoločnosti Nitrianske komunálne služby, Nábrežie mládeže 87

Čistenie nábrežia rieky Nitry
Pre všetkých účastníkov budú pripravené pracovné rukavice a vrecia na odpad. Cieľom je vyčistenie nábrežia rieky od rôzneho odpadu, ktorý tam počas svojich výletov a vychádzok zanechávajú nezodpovední občania. Organizátori sa zhodli, že problémom znečistenia nábrežia rieky Nitra  je ľahká dostupnosť tohto územia a nezodpovednosť ľudí. Plastové fľaše a iné obaly z potravín nekončia v smetnom koši, ale nedisciplinovaní občania ich z pohodlnosti a necitlivosti k prírodnému prostrediu hodia jednoducho na zem.
Likvidáciu nazbieraného odpadu zabezpečí mesto Nitra prostredníctvom spoločnosti Nitrianske komunálne služby.

Na Čistení nábrežia rieky Nitra sa podieľa i mesto Nitra, záštitu nad ním prebral primátor Jozef Dvonč. Organizátori z občianskeho združenia Esorg už vopred ďakujú všetkým, ktorým nie je ľahostajné ich životné prostredie a zúčastnia sa podujatia v rámci svojho voľného času. Zároveň dúfame, že podujatie osloví čo najširšiu vrstvu obyvateľstva,  od detí až po seniorov. Predseda o.z. Esorg Jakub Absolon dodáva: „V mene organizátorov by som rád pozval širokú verejnosť na podujatie Čistenie nábrežia rieky Nitra, ktorého cieľom je skrášliť prírodu mesta. Neváhajte a príďte pomôcť prírode.“
Organizuje  občianske združenie Esorg. 
Viac informácií https://www.facebook.com/events/186764382050648

Kalendár podujatí