Slovensko v obrazoch

Dátum podujatia: 25. Máj 2018

o 19.00 h, Nové divadlo - Dom Matice slovenskej, Dolnočermánska 737, www.novedivadlo.sk

Slovensko v obrazoch
premiéra

Nová inscenácia na motívy lyrizovanej prózy Františka Švantnera.
Vstupné 5 a 8 €.

Kalendár podujatí