výstava Hravá technika

Dátum podujatia: 16. Máj 2018 do 30. Máj 2018
admins/28-04-2018_09-23-01_crop.jpg

Galéria Mlyny, Štefánikova 61, www.mlyny-nitra.sk

výstava Hravá technika
Interaktívna výstava pre celú rodinu

Hravá technika je sofistikovaný celistvý súbor interaktívnych exponátov a tematických stanovíšť, ktorý plne rešpektuje priania návštevníkov. Zoznamuje s modernými technológiami zábavnou formou, privádza malých objaviteľov k záujmu o prezentované technické témy a poskytuje priestor na rozvíjanie fantázie a motorických zručností. Vzdeláva a rozširuje rozhľad. Výstava je okrem iného vhodným praktickým doplnkom hodín fyziky a matematiky základných škôl. Umožňuje odreagovanie z každodennej rutiny učiteľov i žiakov. 
 
QBO – malá šikovná robotika. QBO je vysoko inteligentný pohyblivý robot, vybavený stereoskopickým zrakom, ktorý dokáže extrahovať 3D informácie o blízkych objektoch a osobách. Je schopný v reálnom čase interagovať s okolím.
 
Kresliaca robotická ruka – užívateľ kreslí na dotykový displej, obraz sa uloží, digitálne spracuje riadiacou jednotkou a hydraulicky ovládaná robotická ruka ho následne fyzicky reprodukuje na pripravený papier veľkého formátu.
 
Naprogramuj robota – pomocou jednoduchej aplikácie užívateľ na dotykovom displeji zadáva robotovi pokyny. Robot počúva užívateľove príkazy, prekonáva prekážky a putuje na určené miesta.
 
Interaktívna LED stena – vďaka aplikácii ovládanej na dotykovom displeji užívateľ podľa svojej fantázie rozohráva neuveriteľné pohyblivé obrazce na ploche tvorenej cca 2000 svetelnými diódami. Projekcia prebieha v reálnom čase a užívateľ vyberá z kompletného farebného spektra.
 
Teraformácia v rozšírenej realite – pieskovisko umožňuje návštevníkom vytvárať svoj vlastný svet plný farieb a doposiaľ nepoznanej zábavy. Pretváraním piesočnej krajiny ako na bežnom pieskovisku sa pred návštevníkmi zhmotní svet, ktorý si doposiaľ mohli len predstavovať. Vďaka týmto možnostiam je pieskovisko ideálnou formou na rozvoj fantázie, tvorivosti a hravosti.
Teslove žiarovky – jedným z prvých, kto skúmal bezdrôtový prenos energie, bol geniálny vynálezca srbského pôvodu Nikola Tesla. Vystavený exponát sa priamo inšpiruje jeho pokusmi a pomocou Teslovho transformátora a priložených úsporných žiaroviek efektne demonštruje bezdrôtové energetické prenosy.
 
Ovládanie stroja pomocou mozgových vĺn – užívateľ dostane headset snímajúci mozgovú činnosť (EEG). Headset prenáša rôzne mozgové príkazy do riadiacej jednotky. Užívateľ sa usilovne sústredí na daný príkaz a svojou mozgovou aktivitou definuje príkazy k pohybu. Príkazy prijíma malé pohyblivé elektrické vozítko. Cieľom je silou myšlienky presunúť vozítko zo štartu do cieľového bodu.
Kalendár podujatí