Októbrový tanečný večer

Dátum podujatia: 12. Október 2018

od 18.00 do 24.00 h, Dom Matice slovenskej, Dolnočermánska 737

Októbrový tanečný večer
Do tanca hrá Janissa Band.
Vstupné 5 € (občerstvenie nie je v cene vstupenky), rezervácia a predaj vstupeniek: MsÚ, Odbor kultúry, tel. 037 6502299 alebo na mieste pred začiatkom podujatia.
Organizuje Mesto Nitra, VMČ č. 4

Kalendár podujatí