výstava Kompresia prázdnoty

Dátum podujatia: 08. November 2018 do 02. December 2018
admins/02-11-2018_11-54-15_crop.jpg

Nitrianska galéria - Reprezentačné sály, Župné nám. 3, www.nitrianskagaleria.sk

výstava Kompresia prázdnoty
Výstavný projekt pod názvom Kompresia prázdnoty prináša naliehavý poľsko-slovenský rozhovor sochárskych foriem a tvarov dvoch intermediálnych umelcov: Marcina Berdyszaka (*1964)  a Patrika Kovačovského (*1970).  Ide o spoločné 3D modelovanie situácie, kde hlavnú rolu zohrávajú silné sochárske hmoty – bariéry, citlivé „stlačenie“, či obaľovania prázdna a recyklácia nájdených, alebo druhotných materiálov.
Nitrianska galéria je otvorená denne okrem pondelka, utorok - piatok od 10.00 do 18.00 h, sobota - nedeľa od 13.00 do 18.00 h.

Kalendár podujatí