Športová olympiáda

Dátum podujatia: 10. November 2018
admins/05-11-2018_08-37-10_crop.jpg

od 15.00 do 18.00 h, OC Centro, Akademická 1, www.centronitra.sk

Športová olympiáda
Zábava spolu s hráčmi z HK Nitra.
Pre všetky deti sú pripravené zaujímavé úlohy:
Nafukovacia prekážková dráha (nafúknutý hrad, preliezanie, šplhanie, skákanie, šmýkanie).
Cesta zručnosti na čas
Triafanie do plechovkovej veže
Slalom olympionikov a tréning šikovnosti
Za zdolanie úloh je pre každé dieťa pripravená odmena.
A navyše veľké zlosovania o ceny na konci akcie.

Kalendár podujatí