NABUCCO OPENAIR TOUR 2019

Dátum podujatia: 27. August 2019
admins/08-12-2018_12-01-36_crop.png

o 20.00 h, Amfiteáter, Dolnozoborská 18

NABUCCO OPENAIR TOUR 2019
Jedinečný zážitok z operného umenia, nádherných kulís a kostýmov. V predstavení vystúpia špičkoví operní umelci z Talianska, Ruska, USA, Českej republiky a Bulharska. Zbor spolu s orchestrom tvorí takmer 120 účinkujúcich! V Nabuccovi zhudobnil Verdi biblický námet zo Starého zákona: Babylončania pod vedením kráľa Nabuchodonozora (Nabucca) vtrhnú do Jeruzalema, zničia Šalamúnov chrám a židovský národ odvlečú do zajatia. Boh Židov Jehova však potrestá kráľa tým, že na neho zošle šialenstvo. Nabucco, ktorý musel čeliť aj intrigám svojej domnelej dcéry Abigail napokon rozpozná svoju vinu, uzná silu a veľkosť boha Jehovu a vráti Židom slobodu. Sila tohto diela spočíva najmä v pôsobivých masových scénach a zborových výstupoch. Dodnes je populárny „Zbor Židov“, ktorý sa v dobe vzniku opery stal vyjadrením túžby talianského národa po nezávislosti.
Vstupné 29.92 €, predpredaj v sieti ticketportal.sk

Kalendár podujatí