Striedavá starostlivosť

Dátum podujatia: 12. Február 2019

o 19.30 h, Kinoklub Tatra - Staré divadlo, ul. 7. pešieho pluku, www.kinoklubnitra.sk

STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ
Rozpad manželstva pre násilného otca a boj o opatrovníctvo, uprostred ktorého je dvanásťročný syn. Snímka ukazuje, že domáce násilie nie je jednoduché, že to nie je niečo čo príde a odíde. Musíte byť stále v strehu. Človek, ktorý vás ohrozuje, vás nechce nechať len tak odísť. A ak s ním máte syna, stáva sa jeho najväčšou zbraňou. Pri boji o opatrovníctvo stojí vaše svedectvo proti jemu. A sudkyňa nemusí rozhodnúť vo váš prospech.
(Francúzsko, 2017, 93´, 3 € / 4 €).

Kalendár podujatí