výstava Severočeská nová vlna

Dátum podujatia: 22. Február 2019 do 19. Máj 2019
admins/08-02-2019_11-32-27_crop.png

Nitrianska galéria - Galéria mladých, Župné nám. 3, www.nitrianskagaleria.sk

výstava Severočeská nová vlna
Študenti Ateliéru fotografie Lukáše Jasanského
Nejde o to, priniesť niečo nové, ale pristupovať ku všetkému vždy s novým zaujatím oslobodeným od konvencií a povinností naplniť zväzujúce očakávania. 
Nitrianska galéria je otvorená utorok-piatok od 10.00 do 18.00 h, sobota-nedeľa od 13.0 do 18.00 h.

Kalendár podujatí