Žltým včelám žlté slzy

Dátum podujatia: 20. Marec 2019
admins/18-02-2019_11-11-17_crop.jpg

o  18.30 h, Divadlo Andreja Bagara - Štúdio, Svätoplukovo nám. 4,  www.dab.sk

Žltým včelám žlté slzy
A práve básnická tvorba Miroslava Válka sa stane východiskom pre svojbytné javiskové vrstvenie Jana z Přítmí – dobre utajeného tvorcu, ktorý nanovo a pritom novo prichádza z moravských luhov a hájov do nitrianskej doliny. Aby poodkryl svet Válkových slov a prekypujúcich metafor, dal priestor imaginácii, rozozvučal zvony nových scénických obrazov. Bol víchricou, ktorá čo-to rozmetá, čo-to nanovo usporiada. Bol dušehojivým tmelom, ktorý čo-to spojí, čo-to po svojom preskupí. Aby dal podstate jej nezvyčajné miesto.
„Ó, zázračný a krásny stroskotanec, padajúc naspäť, začneš odznova.“ Miroslav Válek.
Vstupné 9 €.

Kalendár podujatí