L´chaim - Za život

Dátum podujatia: 19. Marec 2019
admins/23-02-2019_08-11-50_crop.jpg

o 17.30 h, Synagóga, ul. Pri Synagóge

"L´chaim - Za život
"Vozle neba" a "L´chaim"
Kyjevský hebrejský mesiánsky zbor (Ukrajina)
Posolstvo židovského duchovného a kultúrneho dedičstva piesňou, tancom a slovom.
Usporiadateľ: Slovo života Kresťanské centrum Oáza.
Vstupné dobrovoľné.

Kalendár podujatí