Noc kostolov 2019

Dátum podujatia: 24. Máj 2019
admins/13-05-2019_02-05-31_crop.jpg

Zvony všetkých kostolov ohlasujú Noc kostolov 24. mája od 17.50 do 18.00 h.

Návštevníci môžu navštíviť kostoly a modlitebne, priestory kláštorov, kláštorné dvory, krypty a ďalšie priestory v Nitre, bežne pre verejnosť neprístupné.
www.nockostolov.sk

Program:

 • Kostol sv. Jozefa
  ruiny Zoborského kláštora
  o 18.00 h   EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
  (za nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v nemocnicnej kaplnke)
  o 19.15 h   Ekuména – diskusné fórum, moderuje Dr. Miroslav Lyko
  o 20.15 h   Trubadúri – Boží princíp v stredovekej prírodnej lyrike
  o 21.15 h   Večerná prehliadka ruín kláštora, sprevádza páter Filip – Dr. Pavel Žebrák (návštevníci si prinesú baterky)

 • Katedrálny chrám – bazilika sv. Emeráma 
  Nitriansky hrad
  o 18.00 h   Májová pobožnosť k Panne Márii
  o 19.00 h   Schola Cantorum knažského seminára sv. Gorazda v Nitre
  (koncert sa bude konať v bočnej kaplnke katedrály – Kostola sv. Emeráma)
  o 19.30 h   Sprievodcovský výklad po katedrále
  o 20.00 h   Koncert speváckeho zboru Emerám
  o 21.00 h   Koncert organovej hudby, účinkuje Vladimír Kopec
  od 21.00 do 22.00 h   Svetelná inštalácia / záver

 • Františkánsky kostol sv. Petra a Pavla
  Samova 2
  o 18.30 h    Svätá omša
  od 19.15 do 23.00 h   Prehliadka kostola s možnosťou prehliadky krypty

 • Kostol Navštívenia Panny Márie 
  kláštor, Farská ul.
  o 16.30 h   Svätá omša
  od 17.30 do 23.00 h   Nightfever – celosvetový evanjelizačný projekt – študenti Spojenej katolíckej školy v Nitre
  od 18.00 do 20.00   Možnosť navštíviť kryptu kostola

 • Kostol sv. Martina
  Chrenová
  od 18.00 do 20.00 h   Voľná prehliadka kostola 

 • Kostol Nanebovzatia Panny Márie
  Kalvária
  o 18.30 h   Modlitba sv. ruženca
  o 19.00 h   Svätá omša
  od 20.00 do 22.00 h   Voľná prehliadka kostola a krypty, premietanie obrazov z histórie Kalvárie

 • Evanjelický kostol Svätého Ducha
  Sládkovičova 12
  o 18.00 h   Spieva Nitriansky evanjelický spevokol
  informácie o evanjelickom cirkevnom zbore v Nitre
  o 19.15 h   Diskusná prednáška „Boh otvára kostoly ponukou lásky“ (em.biskup Július Filo)
  o 19.45 h   Pozvánka do spoločenstva 
  o 20.00 h   Diskusná prednáška „Katolíci a evanjelici na ceste k jednote“ (em. biskup Július Filo)
  o 20.30 h   Spoločný spev chválových piesní
  o 21.00 h   Krajina medu a mlieka – zem Ježiša Krista (s poznatkami z ciest sa podelí administrujúci farár Ján Jančo)
  o 22.00 h   Započúvanie sa do tónov vážnej hudby

 • Dom Cirkvi bratskej v Nitre
  Kráľovská cesta 1
  od 18.00 do 23.00 h   Grilovanie na nádvorí
  o 20.00 h   Márnotratný Boh: milosť pre bezbožníkov a moralistov, prednáša - Dawson Jones

 • Kostol sv. Andreja Prvopopolavého (Kostol sv. Štefana krála)
  Párovská 2
  od 18.00 do 20.00 h   Voľná prehliadka kostola

 • Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
  Ul. Fraňa Mojtu 10
  od 19.00 do 20.00 h   Možnosť vstupu do veže kostola
  od 20.00 do 21.00 h   Koncert organovej hudby, účinkujú: Lucia Vaneková (organ), Mária Pindešová (auta)
  od 21.00 do 23.00 h   Voľná prehliadka kostola 

 • Kaplnka sv. Gorazda Starokatolíckej cirkvi na Slovensku
  Chrenovská 15
  o 18.00 h   Príhovor, čítanie z Písma Svätého
  o 18.30 h   Vystúpenie detí z farnosti a z občianskeho združenia Rytiersky rád sv. Gorazda
  o 19.30 h   Výstava obrazov lektora Pavla Kasáka a možnosť maľby na plátno
  o 20.30 h   Záver
 
ZAPOJTE SA SPOLU S NAMI DO SPOLOČNEJ PÚTE PO NITRIANSKYCH KOSTOLOCH. 
NAVŠTÍVTE ASPOŇ 3 KOSTOLY V NITRE, VYZDVIHNITE SI KUPÓN A VYPLNENÝ HO VHOĎTE DO OSUDIA PRIPRAVENÉHO V JEDNOTLIVÝCH KOSTOLOCH. 
ŽREBOVANIE O ZAUJÍMAVÉ CENY SA USKUTOČNÍ DŇA 14.06.2019 o 10.00 h VO FOYER MSÚ V NITRE. 
VÝHERCOVIA BUDÚ KONTAKTOVANÍ TELEFONICKY ALEBO EMAILOM.
 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí