Svetový deň vody

Dátum podujatia: 22. Marec 2019
admins/18-03-2019_12-41-22_crop.jpg

od 9.00 do 12.00 h, Svätoplukovo námestie

Svetový deň vody 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, odštepný závod Nitra pripravila oslavy Svetového dňa vody (SDV). 

Vodári budú prezentovať techniku, slúžiacu na zabezpečenie dodávky pitnej vody, odkanalizovanie odpadových vôd - špeciálne vozidlá MAN – hydročistič, CAV - Tatra 815, JCB, monitorovacie, vyhľadávacie a prevádzkové vozidlá. 

Využite bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody!
Pre veľký záujem z minulých ročníkov budú aj tento rok pracovníci laboratórií ZsVS, a.s. priamo na Svätoplukovom námestí robiť bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z domových studní na celkovú tvrdosť a dusičnany.
Na vyšetrenie je potrebné priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši, opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom vody je potrebné nechať vodu odtiecť do ustálenej teploty.

Kalendár podujatí