EKOFESTIVAL

Dátum podujatia: 22. August 2019 do 25. August 2019
admins/21-06-2019_01-52-40_crop.jpg

 

22. - 24.8.2019 od 9.00 do 18.00 h, 25.8.2019 od 9.00 do 17.00 h
Výstavisko Agrokomplex, Výstavná 4, www.agrokomplex.sk

EKOFESTIVAL
2. ročník medzinárodného ekologického festivalu

Hlavným cieľom festivalu je prezentácia občianskych združení zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, environmentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života. Priestor na prezentáciu ale ponúkne aj firmám či malovýrobcom, ktoré sa ekologickými témami priamo zaoberajú v predmete svojej činnosti. Podujatie bude sprevádzané kvalitným odborným programom prednášok, filmových produkcií a tvorivých dielní,  ale aj pestrým programom pre širokú verejnosť a atrakciami pre najmenších návštevníkov.

Kalendár podujatí