Bezplatné právne poradenstvo Deň advokácie

Dátum podujatia: 24. Apríl 2019
admins/29-03-2019_02-09-33_crop.png

od 9.00 do 14.00 h, Mestský úrad, Štefánikova 60, www.nitra.sk

Bezplatné právne poradenstvo pre občanov
Pri príležitosti Dňa advokácie 2019 regionálni advokáti poradia v oblasti pracovného, rodinného, civilného i trestného práva.
Organizátorom podujatia je Slovenská advokátska komora.  
Informácie  o výbere, odmene, či  prípadoch, v akých je advokáta vhodné  vyhľadať, nájdete na webovej stránke  www.advokatinavasejstrane.sk.

Kalendár podujatí