Nitrianske univerzitné dni 2019

Dátum podujatia: 24. Apríl 2019 do 10. Máj 2019
admins/25-04-2019_02-05-45_crop.jpg

Nitrianske univerzitné dni 2019
Dies Universitatum Nitriensium 2019
XVII. ročník
24. apríl – 10. máj 2019 
 
 
Nitrianske univerzitné dni (NUD) predstavujú komplex vedecko-odborných, športových, umeleckých a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú koncom apríla a začiatkom mája na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a v uliciach mesta Nitra. Záštitu nad sedemnástym ročníkom NUD prevzal prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor UKF, doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka SPU, doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a Marek Hattas, primátor mesta Nitra. Snahou organizátorov je nadviazať na predchádzajúce úspešné ročníky Nitrianskych univerzitných dní v rokoch 2003 – 2018 s cieľom prehĺbiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s dôrazom na aspekt spolupatričnosti uvedených štyroch subjektov. Ďalším, nemenej dôležitým, cieľom je reprezentácia nitrianskych univerzít navonok vo vzťahu  k úradom štátnej správy a samosprávy, významným inštitúciám a výrobným podnikom  na území mesta a regiónu, ako aj k univerzitám na Slovensku a v zahraničí.
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí