vernisáž výstavy Z.B.Bobovská Wandering Wondering

Dátum podujatia: 16. Máj 2019
admins/09-05-2019_01-04-45_crop.jpg

o 17.00 h, Staré divadlo K. Spišáka - Galéria Foyer, ul. 7. pešieho pluku, www.sdn.sk

vernisáž výstavy Zuzana Bobovská Bošková  Wandering Wondering
Autorka na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila v polovici 70-tych rokoch 20. storočia. Individuálne maliarske štúdiá absolvovala pod vedením významných slovenských maliarov Juraja Šútovského, Júliusa Kollera, Kataríny Kuzmovej a Dezidera Castiglione.
Motív prírody. Toto umelecké zanietenie a zameranie nachádzame i v tvorbe maliarky, grafičky, autorky netkanej tapisérie – art protisu. Čisto, úprimne, veristicky zobrazuje čarovné prírodné scenérie kútov svojej domoviny. Prostredníctvom diel ponúka svoj tichý rozhovor s krajinou v rȏznych ročných obdobiach. V spȏsobe maľby vychádza z realistického základu, ktorú podfarbuje lyrickým až poetizujúcim prednesom. Vo figurálnych kompozíciách postrehneme personifikáciu námetu.
Diela autorky sa nachádzajú v akvizičných fondoch i súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí. Za svoju maliarsku a grafickú tvorbu do súčasného obdobia získala viacero významných ocenení. Zuzana Bobovská Bošková sa prezentovala na samostatných i kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje krajinárskych plenérov, ktoré i sama organizuje. Je členkou Umeleckej besedy slovenskej. Žije a tvorí v Považskej Bystrici.
Výstava potrvá do 28. júna 2019.

Kalendár podujatí